01-01-2019: Prezydencja rumuńska w Radzie UE

Prezydencja rumuńska w Radzie UE: 1 stycznia – 30 czerwca 2019.
Prezydencji rumuńskiej przyświeca motto: spójność to wspólna europejska wartość rozumiana jako jedność, równe traktowanie i konwergencja.
W swoim programie prezydencja wymienia cztery hasła: Europa konwergencji, Europa bezpieczeństwa, Europa jako silny podmiot globalny oraz Europa wspólnych wartości.
W Dniu Europy prezydencja zorganizuje szczyt w Sybinie, mający ukierunkować debatę nad przyszłością Europy. To pierwsze rotacyjne przewodnictwo Rumunii w Radzie UE.
Więcej: http://www.romania2019.eu/

<< powrót

twoja_europa_1head-ban_pl1teachers-format3_pllogo-erasmus+sticker_pl_1Small banner130719_eckpleutubee-Justice web bannerlogo-wmir