01-02-2018: Komisja uruchamia Unijne Obserwatorium i Forum ds. Łańcucha Bloków

Komisja uruchomiła dzisiaj Unijne Obserwatorium i Forum ds. Łańcucha Bloków przy wsparciu Parlamentu Europejskiego reprezentowanego przez Jakoba von Weizsäckera, posła odpowiedzialnego za niedawno opublikowane sprawozdanie na temat wirtualnych walut.

Celem Obserwatorium i Forum ds. Łańcucha Bloków jest eksponowanie najważniejszych postępów w dziedzinie technologii łańcucha bloków (tzw. technologii blockchain), wspieranie europejskich podmiotów oraz zwiększanie współpracy UE z zainteresowanymi stronami działającymi w tym obszarze.

Technologia łańcucha bloków postrzegana jest jako zjawisko przełomowe – w systemie blockchain informacje przechowywane są w blokach rozmieszczonych w sieci, co zapewnia wysoki poziom rozliczalności i przejrzystości transakcji dokonywanych w internecie. Oczekuje się, że technologia łańcucha bloków w znaczący sposób wpłynie na usługi cyfrowe oraz spowoduje przekształcenie modeli biznesowych w wielu obszarach działalności, w tym w sektorze opieki zdrowotnej, ubezpieczeń, finansów, energetyki, logistyki, zarządzania prawami własności intelektualnej czy usług administracji publicznej.

Wiceprzewodniczący do spraw jednolitego rynku cyfrowego Andrus Ansip powiedział: Technologie takie jak system łańcucha bloków mogą przyczynić się do zmniejszenia kosztów przy jednoczesnym zwiększeniu poziomów zaufania, identyfikowalności i bezpieczeństwa. Dzięki zapewnieniu ochrony przed atakami oraz eliminacji konieczności korzystania z usług pośredników mają one ogromny potencjał w zwiększaniu bezpieczeństwa transakcji społeczno-gospodarczych dokonywanych online. Bazując na szerokiej europejskiej puli talentów oraz świetnie prosperujących przedsiębiorstwach typu start-up, chcemy sprawić, aby Europa stała się wiodącym regionem świata w zakresie inwestycji w rozwój technologii „blockchain”.

Wiceprzewodniczący Komisji odpowiedzialny za stabilność finansową, usługi finansowe i unię rynków kapitałowych Valdis Dombrovskisstwierdził: Wśród licznych technologii stymulujących innowacje cyfrowe system „blockchain” może doprowadzić do poważnych transformacji w obszarze usług i rynków finansowych. Obserwatorium i Forum ds. Łańcucha Bloków będzie monitorowało rozwój sytuacji oraz będzie stanowiło wkład w kształtowanie polityki.

Komisarz do spraw gospodarki cyfrowej i społeczeństwa cyfrowego Mariya Gabriel powiedziała: System „blockchain” to moim zdaniem prawdziwy przełom i bardzo chciałabym, aby Europa była liderem w rozwijaniu tej technologii. W tym celu konieczne jest stworzenie sprzyjającego środowiska – zamiast mozaiki inicjatyw i infrastruktur w obszarze technologii łańcucha bloków potrzebny jest jednolity rynek cyfrowy, z którego mogliby korzystać wszyscy obywatele. Uruchomienie Unijnego Obserwatorium i Forum ds. Łańcucha Bloków jest ważnym krokiem w tym kierunku.

Od 2013 r. projekty związane z technologią łańcucha bloków finansowane są przez Komisję Europejską w ramach unijnych programów badawczych 7PR i „Horyzont 2020”. Do 2020 r. projekty oparte o technologię blockchain otrzymają od Komisji wsparcie finansowe w wysokości do 340 mln euro.

Rządy, przemysł europejski i obywatele zachęcani do korzystania z możliwości nowej technologii

Europejscy innowatorzy i przedsiębiorcy już teraz oferują rozwiązania oparte o system łańcucha bloków. Organizowane są projekty pilotażowe angażujące najważniejsze podmioty z tradycyjnych sektorów takich jak bankowość, ubezpieczenia, giełda papierów wartościowych czy logistyka, jak również przedstawicieli prywatnych przedsiębiorstw. Wiele państw członkowskich zapowiedziało podjęcie inicjatyw, których celem jest zwiększenie wykorzystania technologii łańcucha bloków.

Komisja Europejska pragnie wykorzystać te już istniejące inicjatywy, zapewniając im zasięg transgraniczny, a także doprowadzić do konsolidacji wiedzy fachowej oraz stawić czoła wyzwaniom związanym z nowymi wzorcami narzuconymi przez technologię blockchain (takimi jak odchodzenie od pośredników finansowych, zwiększenie zaufania i bezpieczeństwa oraz zapewnienie identyfikowalności już w fazie projektowania).

Rolą Unijnego Obserwatorium i Forum ds. Łańcucha Bloków będzie aktywne wspieranie Europy w wykorzystywaniu nowych możliwości oferowanych przez technologię blockchain, gromadzenie wiedzy fachowej oraz wykazywanie wiodącej pozycji Europy w branży. Jego funkcje będą obejmowały gromadzenie informacji, monitorowanie i analizowanie tendencji, stawianie czoła powstającym wyzwaniom oraz badanie społeczno-ekonomicznego potencjału technologii łańcucha bloków. Działalność Obserwatorium umożliwi transgraniczną współpracę w obszarze praktycznych zastosowań dzięki zgromadzeniu najlepszych europejskich ekspertów oraz utworzeniu otwartego forum dyskusyjnego, w ramach którego technolodzy, innowatorzy, obywatele, przedstawiciele przemysłu, organy publiczne, organy regulacyjne i organy nadzoru będą mogły omawiać i opracowywać nowe koncepcje na zasadzie otwartej wymiany wiedzy i zaangażowania.

W wyniku przeprowadzonego w zeszłym roku przetargu partnerem Obserwatorium do celów zwiększania zasięgu jego działalności w Europie zostało przedsiębiorstwo ConsenSys – światowy lider w branży o ugruntowanej pozycji również w Europie. Partnerstwo z ConsenSys, znaczącym podmiotem w środowisku technologii łańcucha bloków, pozwoli na połączenie silnego zaangażowania w rozwój technologii łańcucha bloków, solidnej wiedzy fachowej i kontaktów z globalnym ekosystemem blockchain oraz przedsiębiorczego podejścia, co umożliwi współpracę z zainteresowanymi stronami i ekspertami w UE i na świecie. W wyniku podpisania umowy w dniu 29 stycznia 2018 r. ConsenSys będzie odpowiedzialne za prowadzenie Unijnego Obserwatorium i Forum w ścisłej współpracy ze służbami Komisji.

Kontekst

Komisja Europejska pragnie zwiększyć widoczność podmiotów zaangażowanych w rozwój technologii blockchain, wykorzystać istniejące inicjatywy, doprowadzić do konsolidacji wiedzy fachowej oraz odpowiedzieć na związane z nową technologią wyzwania, takie jak wspieranie przemysłu europejskiego, poprawa procesów biznesowych czy wprowadzanie nowych modeli biznesowych. Obserwatorium i Forum ds. Łańcucha Bloków zostało utworzone jako projekt pilotażowy Parlamentu Europejskiego, zaproponowany przez posła von Weizsäckera, i stanowi wsparcie dla prac Komisji w zakresie technologii finansowej (tzw. branży FinTech).

Rozwój sektora FinTech należy do priorytetów polityki Komisji Europejskiej, ponieważ może on – i najprawdopodobniej będzie – odgrywać istotną rolę w realizacji celów związanych z rozwojem jednolitego rynku, unii bankowej, unii rynków kapitałowych oraz detalicznych usług finansowych.

Uznając ponadsektorowy charakter transformacji w tym obszarze, w listopadzie 2016 r. Komisja powołała grupę zadaniową ds. technologii finansowej, która działa na rzecz realizacji wyznaczonego przez Komisję celu polegającego na opracowaniu kompleksowej strategii w obszarze FinTech. Obecnie Komisja pracuje nad stworzeniem planu działania w zakresie technologii finansowej, który zostanie przedstawiony wiosną tego roku.

Dodatkowe informacje

Zestawienie informacji na temat technologii łańcucha bloków

Technologie „blockchain”

 

 

Kontakty z mediami:

·         Nathalie VANDYSTADT (+32 2 296 70 83)

·         Julia-Henriette BRAUER (+32 2 298 07 07)

·         Inga HOGLUND (+32 2 295 06 98)

Zapytania od obywateli: Serwis Europe Direct – tel. [ 00 800 67 89 10 11 ] lub e-mail

 

<< powrót

twoja_europa_1head-ban_pl1teachers-format3_pllogo-erasmus+sticker_pl_1Small banner130719_eckpleutubee-Justice web bannerlogo-wmir