04-03/17-06-2020: Konsultacje publiczne: Europejski Pakt na rzecz Klimatu

Zielony ład to nowa strategia UE na rzecz walki ze zmianą klimatu, która ma sprawić, że gospodarka europejska stanie się zrównoważona, czystsza, bezpieczniejsza i zdrowsza. Niezbędne jest przy tym zaangażowanie całego społeczeństwa, aby zaszczepić nową kulturę świadomości i zainicjować konkretne wspólne działania. Sposobem na promowanie takiej powszechnej mobilizacji społecznej jest „pakt na rzecz klimatu”, który zostanie zainicjowany w 3. kwartale 2020 r. i który ma zjednoczyć obywateli, przedsiębiorców, społeczeństwo obywatelskie i organy publiczne.

Komisja chciałaby poznać Twoje zdanie
Podczas otwartych konsultacji publicznych można wyrazić swoje poglądy na temat poszczególnych aspektów prawa i polityki UE, zanim Komisja zakończy prace nad wnioskami ustawodawczymi.

Więcej: https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12219-European-Climate-Pact.

<< powrót

twoja europa 1 - Prawa kolumnahead ban pl1 - Prawa kolumnateachers format3 pl - Prawa kolumnalogo erasmus  - Prawa kolumnasticker pl 1 - Prawa kolumnaSmall banner - Prawa kolumna130719 eckpl - Prawa kolumnaeutube - Prawa kolumnaesprawiedliwosc 150x56 - Prawa kolumnalogo wmir - Prawa kolumna