06-11-2019: Zaproszenie do składanie wniosków w sprawie finansowania działań informacyjnych

Zaproszenie do składanie wniosków w sprawie finansowania działań informacyjnych. Termin 10/12. Głównym celem jest udzielenie wsparcia na tworzenie i rozpowszechnianie informacji i treści związanych z polityką spójności UE. Procesem zajmuje się Dyrekcja Generalna ds. Rozwoju regionalnego w Brukseli, w sprawie ewentualnych pytań prosimy o składania ich zgodnie z instrukcjami DG REGIO. Wnioski można składać po polsku. Formularze wniosku oraz dodatkowe informacje po polsku na temat zaproszenia do składania wniosków można znaleźć w wytycznych dla wnioskodawców pod adresem:

https://ec.europa.eu/regional_policy/sources/tender/doc/propositions/2019_16_bat_117/call_proposals_pl.pdf

https://ec.europa.eu/regional_policy/pl/newsroom/funding-opportunities/calls-for-proposal/

KWALIFIKUJĄCY SIĘ WNIOSKODAWCY

Działanie 1:

Kwalifikującymi się wnioskodawcami (głównymi wnioskodawcami i współwnioskodawcami, jak również podmiotami powiązanymi) muszą być podmioty prawne posiadające siedzibę i zarejestrowane w państwie członkowskim UE. Przykładami kwalifikujących się wnioskodawców4 są:

o organizacje medialne/agencje informacyjne (telewizja, radio, prasa, media internetowe, nowe media, połączenie różnych mediów);

o organizacje non-profit;

o uczelnie i instytucje edukacyjne;

o ośrodki badań naukowych i ośrodki analityczne;

o stowarzyszenia o znaczeniu europejskim;

o podmioty prywatne;

o organy publiczne5 (krajowe, regionalne i lokalne), z wyjątkiem organów odpowiedzialnych za wdrażanie polityki spójności zgodnie z art.123 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r.;

 

Działanie 2:

Kwalifikującymi się wnioskodawcami (głównymi wnioskodawcami i współwnioskodawcami, jak również podmiotami powiązanymi) muszą być podmioty prawne posiadające siedzibę i zarejestrowane w państwie członkowskim UE. Do działania 2 kwalifikują się wyłącznie uniwersytety i instytucje edukacyjne.

<< powrót

twoja europa 1 - Prawa kolumnahead ban pl1 - Prawa kolumnateachers format3 pl - Prawa kolumnalogo erasmus  - Prawa kolumnasticker pl 1 - Prawa kolumnaSmall banner - Prawa kolumna130719 eckpl - Prawa kolumnaeutube - Prawa kolumnaesprawiedliwosc 150x56 - Prawa kolumnalogo wmir - Prawa kolumna