09-11-2018: Konkurs „Ja i dziedzictwo kulturowe”

Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct – Olsztyn oraz Warmińsko-Mazurska Izba Rolnicza serdecznie zapraszają uczniów szkół podstawowych z terenu powiatu mrągowskiego do udziału w konkursie „Ja i dziedzictwo kulturowe”, który swoją tematyką nawiązuje do obchodów Europejskiego Roku Dziedzictwa Kulturowego 2018.

Dziedzictwo kulturowe może mieć zarówno charakter materialny (czyli fizycznie istniejący gdzieś obok nas), jak i niematerialny. Do dziedzictwa materialnego zaliczyć możemy przykładowo zabytkowe budowle, działa sztuki (obrazy, rzeźby), książki i wszystkie inne rzecz, które otaczane są ochroną ze względu na znaczenie dla naszej przeszłości i chęć zachowania na przyszłość. Z kolei dziedzictwo niematerialne to między innymi tradycje, zwyczaje i praktyki, a także przekonania duchowe oraz język. Osobną kategorią dziedzictwa kulturowego jest także dziedzictwo naturalne. Obejmuje ono między innymi niezwykłe okazy flory i fauny, elementy geologiczne oraz krajobrazy kulturowe.

Zadaniem uczestników jest wykonanie pracy plastycznej w formacie A4 – rysunek, malunek (klasy 0 – III) lub zdjęcia (klasy (IV – VII), którego tematem będzie dziedzictwo kulturowe powiatu mrągowskiego. Młodych Europejczyków zachęcamy zarówno do tworzenia prac przedstawiających zabytki, budynki, dzieła sztuki, jak i nasze regionalne tradycje i zwyczaje.

Termin składania prac upływa 3 grudnia 2018 roku. Do każdej z prac plastycznych należy dołączyć wypełniony formularz zgłoszeniowy. Każdy uczestnik może przesłać maksymalnie dwie prace.

Na autorów najpiękniejszych prac czekają atrakcyjne nagrody 🙂

Regulamin konkursu

Załącznik nr 1 – Klauzula informacyjna

Załącznik nr 2 – Formularz zgłoszeniowy

<< powrót

twoja_europa_1head-ban_pl1teachers-format3_pllogo-erasmus+sticker_pl_1Small banner130719_eckpleutubee-Justice web bannerlogo-wmir