09-12-2020: Europejski Pakt na rzecz Klimatu: zwiększenie roli obywateli w kształtowaniu bardziej ekologicznej Europy

Komisja Europejska zainicjowała dziś Europejski Pakt na rzecz Klimatu – ogólnounijną inicjatywę zachęcającą obywateli, społeczności i organizacje do udziału w działaniach na rzecz klimatu i budowania bardziej ekologicznej Europy. Pakt na rzecz klimatu – stanowiący element Europejskiego Zielonego Ładu – stwarza przestrzeń, w której wszyscy zainteresowani mogą wymieniać się informacjami, prowadzić debaty oraz podejmować działania związane z kryzysem klimatycznym. Stanowi on także sposobność do zaangażowania się w coraz liczniejszy europejski ruch na rzecz klimatu.

Wiceprzewodniczący wykonawczy Komisji Europejskiej do spraw Europejskiego Zielonego Ładu Frans Timmermans powiedział: Europejski Pakt na rzecz Klimatu zgromadzi wszystkich, którzy chcą podjąć działania na rzecz naszej planety. W ramach tego paktu chce pomóc wszystkim w Europie w podejmowaniu działań w ich codziennym życiu oraz pragniemy dać wszystkim możliwość zaangażowania się w transformację ekologiczną i inspirowania się nawzajem. Jeśli chodzi o przeciwdziałanie zmianie klimatu, każdy może działać i każdy może wnieść swój wkład. 

Komisja wprowadziła w życie Europejski Zielony Ład rok temu jako plan mający na celu przekształcenie UE w sprawiedliwe, zdrowe, zrównoważone i dobrze prosperujące społeczeństwo. Ma on także pomóc naprawić to, w jaki sposób traktujemy przyrodę. Komisja wprowadza politykę i przepisy niezbędne do urzeczywistnienia zmian systemowych. Rozwiązania przedstawione w Zielonym Ładzie mogą jednak odnieść sukces tylko wówczas, gdy wszyscy aktywnie się zaangażują i wniosą wymierny wkład.

Podnoszenie świadomości i działania wspierające

Europejski Pakt na rzecz Klimatu zapewnia ludziom ze wszystkich środowisk przestrzeń do nawiązywania kontaktów oraz wspólnego opracowywania i wdrażania rozwiązań klimatycznych, zarówno tych zakrojonych na szeroką skalę, jak i tych mniejszych. Dzieląc się pomysłami i inspirując się nawzajem, możemy zwielokrotnić nasze wspólne oddziaływanie. Wspomniany pakt jest otwartą, inkluzywną i ewoluującą inicjatywą na rzecz działań w dziedzinie klimatu. Stanowi on dla regionów, społeczności lokalnych, przemysłu, szkół i społeczeństwa obywatelskiego zachętę do wymiany informacji na temat zmiany klimatu i degradacji środowiska oraz sposobów radzenia sobie z tymi zagrożeniami egzystencjalnymi. Dzięki platformie internetowej oraz poprzez dialog obywatelski i kontakty między obywatelami pakt ten będzie wspierać powiązanie między transformacją cyfrową a transformacją ekologiczną.

Komisja kieruje dziś do obywateli i organizacji otwarte zaproszenie do objęcia funkcji ambasadorów paktu na rzecz klimatu. Ambasadorzy paktu na rzecz klimatu będą dawać przykład i angażować swoje społeczności w działania w dziedzinie klimatu.

Celem paktu na rzecz klimatu jest pomoc w rozpowszechnianiu rzetelnych naukowo informacji na temat działań w dziedzinie klimatu oraz zapewnienie praktycznych porad na temat wyborów dokonywanych w życiu codziennym. Będzie on wspierać lokalne inicjatywy i zachęcać do podejmowania indywidualnych lub zbiorowych zobowiązań w dziedzinie klimatu, pomagając w mobilizowaniu wsparcia i zwiększaniu zaangażowania.

W początkowej fazie w ramach paktu priorytetowo traktowane będą działania skoncentrowane na czterech obszarach, które przynoszą natychmiastowe korzyści z punktu widzenia nie tylko klimatu i środowiska, ale także zdrowia i dobrostanu obywateli: tereny zielone, zielona mobilność, energooszczędne budynki i umiejętności ekologiczne. Pakt ma otwarty zakres, który będzie ewoluował w oparciu o pomysły i wkład osób i organizacji, które staną się jego częścią. Doroczne wydarzenie w ramach paktu na rzecz klimatu zgromadzi uczestników, którzy podzielą się swoimi doświadczeniami i wiedzą.

Inauguracja

Internetowa inauguracja Europejskiego Paktu na rzecz Klimatu z udziałem wiceprzewodniczącego wykonawczego Fransa Timmermansa odbędzie się 16 grudnia w godz. 9.00–11.00 czasu środkowoeuropejskiego. Podczas tego wydarzenia przewidziano prezentację pierwszych ambasadorów Europejskiego Paktu na rzecz Klimatu, dyskusję na temat przyszłych zobowiązań podejmowanych w ramach tego paktu, a także wystąpienia gości specjalnych na temat działań, jakie wszyscy możemy podjąć, aby przeciwdziałać zmianie klimatu.

Uwzględniając bogactwo i różnorodność działań w dziedzinie klimatu w Europie, Komisja zaprasza osoby fizyczne, przedsiębiorstwa lub organizacje społeczeństwa obywatelskiego do organizowania wydarzeń towarzyszących w ramach paktu na rzecz klimatu. Wydarzenia te będą stanowić okazję do dyskusji prowadzonych w różnych językach i pozwolą dotrzeć do społeczności lokalnych, skupić się na konkretnych zagadnieniach lub podkreślić rolę poszczególnych grup lub sektorów w pakcie na rzecz klimatu.

Kontekst

Komisja Europejska po raz pierwszy zapowiedziała Europejski Pakt na rzecz Klimatu w wytycznych politycznych przewodniczącej Ursuli von der Leyen opublikowanych w lipcu 2019 r. W grudniu 2019 r. w komunikacie w sprawie Europejskiego Zielonego Ładu doprecyzowano cele paktu na rzecz klimatu. Wyniki otwartych konsultacji publicznych, który przeprowadzono w okresie od marca do czerwca 2020 r., przyczyniły się do opracowania opublikowanego dzisiaj komunikatu.

Dodatkowe informacje

Komunikat w sprawie Europejskiego Paktu na rzecz Klimatu

Strona internetowa poświęcona Europejskiemu Paktowi na rzecz Klimatu

Inauguracja Europejskiego Paktu na rzecz Klimatu

Europejski Zielony Ład

Europejski Pakt na rzecz Klimatu Pobierz (47.877 kB – PDF)

Podobne media Wideo

<< powrót

twoja europa 1 - Prawa kolumnahead ban pl1 - Prawa kolumnateachers format3 pl - Prawa kolumnalogo erasmus  - Prawa kolumnasticker pl 1 - Prawa kolumnaSmall banner - Prawa kolumna130719 eckpl - Prawa kolumnaeutube - Prawa kolumnaesprawiedliwosc 150x56 - Prawa kolumnalogo wmir - Prawa kolumna