11-12-2018: Spotkanie dot. WPR po 2020

11 grudnia br. w Woli Muntowskiej koło Mrągowa konsultanci Punktu Informacji Europejskiej Europe Direct – Olsztyn przedstawili informacje na temat planowanej na lata 2021 – 2027 Wspólnej Polityki Rolnej. Rozmawiano o możliwościach, ale też o wyzwaniach jakie niesie dla polskiego rolnictwa nowa perspektywa finansowa oraz proponowany na ten okres budżet Unii Europejskiej. Podczas spotkania zapoznano się z informacjami o celach głównych i szczegółowych WPR po 2020 roku, na temat nowości w finansowaniu wspólnej polityki, zmian w stosunku do obecnie realizowanych instrumentów WPR. Omówiono ogólne założenia proponowanego nowego mechanizmu wdrożeniowego – Planu strategicznego, a także ograniczenia struktury finansowej Wspólnej Polityki Rolnej.

Konsultanci PIEED – Olsztyn poinformowali uczestników także o prowadzonej przez Punkt działalności bieżącej oraz wydarzeniach realizowanych w jej ramach. Rozmawiano również o możliwości uzyskania wszechstronnych informacji na temat działalności organów Unii Europejskiej.

Spotkanie informacyjne zostało zorganizowane przez Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct – Olsztyn, uczestniczyło w nim 50 osób.

<< powrót

twoja_europa_1head-ban_pl1teachers-format3_pllogo-erasmus+sticker_pl_1Small banner130719_eckpleutubee-Justice web bannerlogo-wmir