13-06-2019: Pierwszy rok z RODO wg Eurobarometru

73 proc. Europejczyków słyszało co najmniej o jednym z przysługujących im praw

Przy okazji spotkania podsumowującego pierwszy rok stosowania unijnego ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO) Komisja Europejska publikuje wyniki specjalnego badania Eurobarometr dotyczącego ochrony danych. Wyniki pokazują, że Europejczycy są stosunkowo dobrze poinformowani o nowych przepisach dotyczących ochrony danych, swoich prawach i istnieniu krajowych organów ochrony danych, do których mogą zwrócić się o pomoc w przypadku naruszenia ich praw.

Andrus Ansip, wiceprzewodniczący Komisji do spraw jednolitego rynku cyfrowego, oznajmił: Europejczycy stają się bardziej świadomi swoich praw cyfrowych – to optymistyczna wiadomość. Jednak tylko trzech na dziesięciu Europejczyków słyszało o wszystkich swoich nowych prawach dotyczących ochrony danych. Dla przedsiębiorstw zaufanie klientów jest twardą walutą, a zaufanie zaczyna się od zrozumienia przez klientów ustawień prywatności i gwarantowanej przez nie poufności. Świadomość przysługujących praw jest warunkiem wstępnym do korzystania z nich. Obie strony mogą odnieść jedynie korzyści z bardziej przejrzystego i prostszego stosowania przepisów o ochronie danych.

Věra Jourová, komisarz do spraw sprawiedliwości, konsumentów i równouprawnienia płci, dodała: Pomoc Europejczykom w odzyskaniu kontroli nad swoimi danymi osobowymi jest jednym z naszych największych priorytetów. Jednak spośród 60 proc. Europejczyków, którzy czytają oświadczenia o ochronie prywatności, jedynie 13 proc. czyta je w całości. Dzieje się tak, gdyż oświadczenia są zbyt długie lub zbyt trudne do zrozumienia. Ponownie apeluję do wszystkich przedsiębiorstw i platform internetowych o zapewnienie zwięzłych i przejrzystych oświadczeń o ochronie prywatności, zrozumiałych dla wszystkich użytkowników. Zachęcam wszystkich Europejczyków do korzystania z przysługujących im praw do ochrony danych oraz do optymalizacji swoich ustawień prywatności.

Wyniki badania Eurobarometr wskazują w oparciu o opinie 27 tys. Europejczyków, że 73 proc. respondentów słyszało co najmniej o jednym z sześciu praw zagwarantowanych w RODO, o które pytano w badaniu. Obywatele są najbardziej świadomi prawa do uzyskania dostępu do swoich danych (65 proc.), prawa do poprawiania danych, jeżeli są one błędne (61 proc.), prawa do sprzeciwu wobec marketingu bezpośredniego (59 proc.) oraz prawa do usunięcia własnych danych (57 proc.).

Ponadto 67 proc. respondentów wie o obowiązywaniu RODO, a 57 proc. respondentów wie o istnieniu krajowych organów ochrony danych. Wyniki wskazują również, że kwestia ochrony danych budzi zaniepokojenie, gdyż 62 proc. respondentów obawia się braku pełnej kontroli nad danymi osobowymi przekazywanymi online.

Komisja Europejska organizuje dziś również spotkanie z udziałem przedstawicieli władz krajowych i unijnych oraz przedsiębiorstw z okazji zakończenia pierwszego roku wdrażania RODO. W spotkaniu będzie uczestniczyć komisarz Věra Jourová.

Dalsze kroki

Komisja rozpoczyna dziś kampanię podnoszącą świadomość i zachęcającą obywateli do czytania oświadczeń o ochronie prywatności oraz do optymalizacji swoich ustawień prywatności, tak aby udostępniali oni jedynie te dane, które są gotowi udostępniać.

W 2020 r. Komisja przedstawi również sprawozdanie na temat stosowania ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.

Kontekst

Ogólne rozporządzenie o ochronie danych to jeden zbiór zasad opartych na wspólnym unijnym podejściu do ochrony danych osobowych, bezpośrednio stosowany w państwach członkowskich. RODO zwiększa zaufanie, dając osobom fizycznym kontrolę nad ich danymi osobowymi, a jednocześnie gwarantuje swobodny przepływ danych osobowych między krajami UE. Ochrona danych osobowych jest prawem podstawowym w Unii Europejskiej.

Ogólne rozporządzenie o ochronie danych obowiązuje od 25 maja 2018 r. Od tego czasu prawie wszystkie państwa członkowskie dostosowały swoje przepisy krajowe do przepisów RODO. Krajowe organy ochrony danych odpowiadają za egzekwowanie nowych przepisów i lepiej koordynują swoje działania dzięki nowym mechanizmom współpracy i Europejskiej Radzie Ochrony Danych. Aby wspierać wdrażanie nowych przepisów, wydają wytyczne dotyczące kluczowych aspektów RODO.

Podczas dzisiejszego spotkania podsumowującego odbędą się trzy dyskusje panelowe:

  • Dyskusja panelowa 1 – Czy egzekwowanie przepisów jest skuteczne?
  • Dyskusja panelowa 2 – Ochrona danych jako szansa biznesowa
  • Dyskusja panelowa 3 – Jak ludzie korzystają ze swoich nowych praw?

Więcej informacji:

<< powrót

twoja_europa_1head-ban_pl1teachers-format3_pllogo-erasmus+sticker_pl_1Small banner130719_eckpleutubee-Justice web bannerlogo-wmir