13-03-2018: Europa Cafe w Ostródzie

O możliwościach, które daje członkostwo Polski w Unii Europejskiej, o działalności Punktu Informacji Europejskiej Europe Direct – Olsztyn, o pozycji kobiet we współczesnym świecie rozmawiano podczas spotkania z cyklu Europa Cafe w Ostródzie w dniu 13 marca 2018 r.

Konsultanci PIEED – Olsztyn przedstawili informacje nt praw obywateli UE, planach Punktu na rok 2018 r. oraz działaniach Unii Europejskiej w kwestii równości płci i przemocy wobec kobiet. Wskazano, że Komisja Europejska, publikując tegoroczne sprawozdanie na temat równości kobiet i mężczyzn, przedstawiła wniosek w sprawie poprawy równowagi między życiem zawodowym a prywatnym w rodzinach pracujących i plan działania na rzecz wyeliminowania różnic w wynagrodzeniach kobiet i mężczyzn oraz wezwała do położenia kresu przemocy wobec kobiet poprzez finansowanie i działania mające na celu podnoszenie świadomości.

Spotkanie informacyjne zostało zorganizowane przez Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct – Olsztyn, uczestniczyło w nim 57 osób.

<< powrót

twoja_europa_1head-ban_pl1teachers-format3_pllogo-erasmus+sticker_pl_1Small banner130719_eckpleutubee-Justice web bannerlogo-wmir