14-03-2018: O Wspólnej Polityce Rolnej w Nowym Mieście Lubawskim

W dniu 14 marca 2018 roku w Nowym Mieście Lubawskim odbyło się spotkanie pt. „Wspólna Polityka Rolna po 2020 roku”. W spotkaniu uczestniczyło 50 osób, w tym przedstawiciele urzędów gmin, członkowie rad powiatowych, mieszkańcy obszarów wiejskich oraz rolnicy. Podczas szkolenia zostały przedstawione informacje odnoszące się do przyjętych przez rząd RP priorytetów Wspólnej Polityki Rolnej po 2020 roku. Przy omawianiu tych zagadnień szczególnie ważny był temat przyszłości płatności bezpośrednich, które niewątpliwie dla większości gospodarstw rolnych stanowią znaczące źródło dochodów. Obecni na spotkaniu zwrócili uwagę, że najważniejszym zadaniem Wspólnej Polityki Rolnej powinno być przede wszystkim, utrzymanie płatności bezpośrednich na równym poziomie dla wszystkich rolników państw członkowskich. Zdaniem obecnych, płatności bezpośrednie powinny być przeznaczone dla rolników, którzy faktycznie utrzymują się z rolnictwa.

 

<< powrót

twoja_europa_1head-ban_pl1teachers-format3_pllogo-erasmus+sticker_pl_1Small banner130719_eckpleutubee-Justice web bannerlogo-wmir