14-12-2018: Wspólna Polityka Rolna w Lidzbarku Warmińskim

W dniu 14 grudnia 2018 r. w Lidzbarku Warmińskim odbyło się spotkanie pt. „Wspólna Polityka Rolna po 2020 roku”. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele urzędów gmin, rolnicy, mieszkańcy obszarów wiejskich. Konsultanci Punktu Informacji Europejskiej Europe Direct – Olsztyn przedstawili informacje na temat planowanej na lata 2021 – 2027 Wspólnej Polityki Rolnej. Przy omawianiu tych zagadnień szczególnie ważny był temat przyszłości płatności bezpośrednich.

Konsultanci PIEED – Olsztyn poinformowali uczestników także o prowadzonej przez Punkt działalności bieżącej oraz wydarzeniach realizowanych w jej ramach. Rozmawiano również o możliwości uzyskania wszechstronnych informacji na temat działalności organów Unii Europejskiej.

<< powrót

twoja_europa_1head-ban_pl1teachers-format3_pllogo-erasmus+sticker_pl_1Small banner130719_eckpleutubee-Justice web bannerlogo-wmir