17-04-2020: COVID-19: Ponad 3 mld euro na wsparcie opieki zdrowotnej

Fundusze UE na pokrycie zwiększonych potrzeb systemów opieki zdrowotnej państw członkowskich w związku z pandemią
• Tworzenie zapasów i dystrybucja materiałów medycznych w całej Europie
• Pakiet finansowy zawiera dodatkowe fundusze, np. na pomoc Grecji w walce z presją migracyjną
Więcej testów, pomoc dla lekarzy i pielęgniarek w opiece nad chorymi: Parlament zatwierdził w piątek pomoc UE w wysokości €3,08 mld.
Fundusze unijne powinny bezpośrednio wspierać systemy opieki zdrowotnej w państwach członkowskich UE w walce z pandemią koronawirusa. Inicjatywa ta powinna umożliwić UE zakup najpotrzebniejszych środków medycznych, takich jak maski i sprzęt do oddychania, a także transport sprzętu medycznego i pacjentów w regionach transgranicznych, rekrutację dodatkowych pracowników służby zdrowia, którzy mogą być oddelegowani do punktów zapalnych w całej Unii Europejskiej oraz pomoc państwom członkowskim w budowie mobilnych szpitali polowych.

Łączna kwota 3,08 mld euro z budżetu UE zostanie przekazana głównie za pośrednictwem Unijnego instrumentu wsparcia w sytuacjach nadzwyczajnych (2,7 mld euro) oraz poprzez rescEU, (380 mln euro).

Pakiet zawiera dodatkowe fundusze na sfinansowanie lotów repatriacyjnych (45 mln EUR) w ramach unijnego mechanizmu ochrony ludności w celu połączenia rodzin, które utknęły w państwach trzecich, zapewnienie większych środków dla Europejskiego Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób (3,6 mln EUR), ale także pomoc Grecji w radzeniu sobie ze zwiększoną presją migracyjną (350 mln EUR) oraz wsparcie odbudowy w Albanii po trzęsieniu ziemi (100 mln EUR).

Już w marcu posłowie parlamentarnej Komisji Budżetowej zaapelowali o uruchomienie dostępnych środków finansowych pozostających w budżecie na rok 2020.

Wyniki głosowania nad pakietem:

Projekt budżetu korygującego No 1/2020
599 głosy za, 20 przeciw, 77 wstrzymujących się
Projekt budżetu korygującego No 2/2020
691 głosy za, 4 przeciw, 1 wstrzymujący się
Rozporządzenie zmieniające wieloletnie ramy finansowe na lata 2014-2020
464 głosy za, 11 przeciw, 4 wstrzymujących się
Mobilizacja instrumentu elastyczności na 2020 – 2020/2053(BUD)
603 głosy za, 18 przeciw, 75 wstrzymujących się
Mobilizacja instrumentu elastyczności na 2020 – 2020/2056(BUD)
665 głosy za, 10 przeciw, 20 wstrzymujących się
Uruchomienie marginesu na nieprzewidziane wydatki w 2020
690 głosy za, 4 przeciw, 2 wstrzymujących się

Informacje dodatkowe

Niedawno Komisja Europejska przedstawiła dwa projekty budżetów korygujących (PBK 1/2020 i 2/2020) jako część kompleksowego zestawu środków mających na celu zapewnienie wsparcia w walce z epidemią COVID-19.

Unijny instrument wsparcia w sytuacjach nadzwyczajnych (ESI) powstał w 2016 roku, w celu zarządzania zmasowanym napływem uchodźców do Grecji.

Zapasy sprzętu medycznego w ramach rescEU będą przechowywane przez jedno lub kilka państw członkowskich. Państwo przyjmujące będzie odpowiedzialne za zakup sprzętu. Komisja sfinansuje 100 % zapasów sprzętu medycznego. Centrum Koordynacji Reagowania Kryzysowego będzie zarządzać dystrybucją sprzętu, aby zapewnić, że będzie on trafiał tam, gdzie jest najbardziej potrzebny.

Więcej informacji
Komisja Budżetowa
Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności
Biuro Analiz PE: “Budżet korygujący nr 1/2020: Wsparcie dla Grecji w celu sprostania presji migracyjnej, środki na rzecz walki z koronawirusem i pomoc w odbudowie w Albanii”
Biuro Analiz PE: “Budżet korygujący nr 2/2020 – Wsparcie nadzwyczajne dla sektora opieki zdrowotnej w celu opanowania epidemii koronawirusa
Biuro Analiz PE: “Zmiana rozporządzenia w sprawie WRF na lata 2014-2020: Wykorzystanie globalnego marginesu na zobowiązania do finansowania środków w sektorze opieki zdrowotnej w ramach Instrumentu Wsparcia w Sytuacjach Nadzwyczajnych”
Koronawirus: Komisja mobilizuje wszystkie swoje zasoby w celu ochrony życia i źródeł utrzymania (Komunikat prasowy KE, 2.04.2020)
COVID-19: UE działa w celu nabycia ratującego życie sprzetu medycznego (Komunikat prasowy PE, press release, 23.03.2020)
Pakiet legislacyjny aktywujący Unijny instrument wsparcia w sytuacjach nadzwyczajnych (6 aktów prawnych, łącznie z projektem budżetu korygującego 2/2020)
Centrum multimedialne PE: nieodpłatne zdjęcia oraz materiały audiowizualne
Dostawa pilnie potrzebnych materiałów medycznych do Włoch © European Union 2020 – EC/Marco Zeppetella
<< powrót

twoja europa 1 - Prawa kolumnahead ban pl1 - Prawa kolumnateachers format3 pl - Prawa kolumnalogo erasmus  - Prawa kolumnasticker pl 1 - Prawa kolumnaSmall banner - Prawa kolumna130719 eckpl - Prawa kolumnaeutube - Prawa kolumnaesprawiedliwosc 150x56 - Prawa kolumnalogo wmir - Prawa kolumna