17-12-2020: PE: Posłowie chcą, aby mechanizm ochrony praworządności zaczął działać od 1 stycznia

W rezolucji podsumowującej środową debatę nad pakietem WRF, posłowie kwestionują deklarację ze szczytu UE dotyczącą zawieszenia mechanizmu praworządności do czasu potwierdzenia przez ETS.

Oświadczenia polityczne Rady Europejskiej w sprawie mechanizmu praworządności są „zbędne”, ponieważ nie są prawnie wiążące.
Pakiet obejmujący długoterminowy budżet UE, ożywienie gospodarcze i uwarunkowania dotyczące praworządności ma „historyczne znaczenie”.
Zasada jednomyślności w Radzie jest przestarzała i przynosi efekty odwrotne do zamierzonych
Rezolucja w sprawie wieloletnich ram finansowych (WRF) na lata 2021-2027, porozumienia międzyinstytucjonalnego, instrumentu na rzecz odbudowy gospodarczej UE oraz rozporządzenia w sprawie rządów prawa została przyjęta w głosowaniu w środę wieczorem 496 głosami do 134, przy 65 wstrzymujących się.

Parlament popiera porozumienia polityczne w sprawie długoterminowego pakietu budżetowego, który obejmuje nowy mechanizm ochrony praworządności, i podkreśla jego „historyczne znaczenie”.

Mechanizm ochrony praworządności musi być w pełni stosowany od 1 stycznia

Jednak konkluzje Rady Europejskiej z 11 grudnia, w których stwierdza się, że Komisja Europejska nie powinna stosować mechanizmu ochrony praworządności do czasu podjęcia przez Europejski Trybunał Sprawiedliwości decyzji o ewentualnym unieważnieniu tego instrumentu, są „zbędne”. W porozumieniu między PE i Radą wyraźnie stwierdzono, że będzie on stosowany od 1 stycznia, podkreślają posłowie.

Zgodnie z traktatami UE Rada Europejska „nie wykonuje funkcji ustawodawczych”. Posłowie uważają zatem, że „żadna deklaracja polityczna Rady Europejskiej nie może być uznana za interpretację prawa”. Komisja jest „całkowicie niezależna”, a konkluzje Rady „nie mogą być wiążące dla Komisji w stosowaniu aktów prawnych”, dodają posłowie.

Niepotrzebne opóźnienia w odniesieniu do pakietu finansowego UE w wyniku zasady jednomyślności

Parlament wyraża głębokie ubolewanie, że wymóg jednomyślności w Radzie niepotrzebnie opóźnił przyjęcie m.in. decyzji w sprawie WRF i zasobów własnych. Nadchodząca konferencja w sprawie przyszłości Europy powinna pracować nad przezwyciężeniem tych przeszkód.

 

Więcej informacji
Przyjęty tekst (17.12.2020)
Komunikat prasowy: “Debata poselska na temat wyników Szczytu na temat WRF, klimatu oraz praworządności” (16.12.2020)
Nagranie debaty
Komunikat prasowy: “Parlament zatwierdza siedmioletni budżet UE 2021-2027” (16.12.2020)
Komunikat prasowy: “Parlament zatwierdza uwarunkowanie dostępu do funduszy UE od praworządności” (16.12.2020)
<< powrót

twoja europa 1 - Prawa kolumnahead ban pl1 - Prawa kolumnateachers format3 pl - Prawa kolumnalogo erasmus  - Prawa kolumnasticker pl 1 - Prawa kolumnaSmall banner - Prawa kolumna130719 eckpl - Prawa kolumnaeutube - Prawa kolumnaesprawiedliwosc 150x56 - Prawa kolumnalogo wmir - Prawa kolumna