18-03-2020: Koronawirus: wsparcie dla obywateli, regionów i krajów

Komisja Rozwoju Regionalnego PE uruchomiła specjalną procedurę by przyjąć plan inwestycyjny walki z epidemią koronawirusa (Corona Response Investment Initiative)

Przewodniczący Komisji Rozwoju Regionalnego Younous Omarjee zwrócił się o zastosowanie „trybu pilnego” prac (określonego w art. 163 Regulaminu), aby umożliwić jak najszybsze przyjęcie proponowanych środków. Komisja zgadza się w związku z tym przyspieszyć proces legislacyjny poprzez odesłanie wniosku bez poprawek, w celu bezpośredniego przyjęcia na posiedzeniu plenarnym, aby pieniądze jak najszybciej dotarły do obywateli, regionów i państw najbardziej dotkniętych pandemią koronawirusa.

„Musimy zareagować jak najszybciej, żeby złagodzić katastrofalną sytuację spowodowaną epidemią koronawirusa i wykorzystać wszystkie dostępne w ramach polityki spójności środki. Każde opóźnienie spowoduje utratę życia i dodatkowe trudności dla europejskich regionów, firm i obywateli. Nasza komisja jest w pełni poinformowana o sytuacji i gotowa do działania. Wszystkie grupy polityczne są zjednoczone. Otwieramy drzwi i jestem przekonany, że ten sam duch zwycięży w Radzie. W tym krytycznym momencie szukanie czegoś lepszego niż to co mamy na stole może wyrządzić więcej szkody niż pożytku ” – powiedział Omarjee.

Kolejne kroki

Zmiany zasad finansowania UE podlegają procedurze współdecyzji, więc zarówno Parlament jak i Rada będą musiały je zaakceptować. Parlament wkrótce ogłosi szczegóły pilnej procedury.

Tło

Wniosek legislacyjny w sprawie zmiany rozporządzenia w sprawie wspólnych przepisów, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz rozporządzeń w sprawie Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego został opublikowany 13 marca.

Komisja zaproponowała, aby w ramach polityki spójności skierować 37 mld EUR na walkę z kryzysem koronawirusa, rezygnując w tym roku z obowiązku zwrotu zaliczek na fundusze strukturalne.

Więcej informacji

Parlament zmobilizował środki z funduszy UE dla osób dotkniętych pandemią koronawirusa (komunikat prasowy z 13.03.2020)

Wniosek Komisji Europejskiej dotyczący rozporządzenia w sprawie inicjatywy inwestycyjnej na COVID-19

Komisja Rozwoju Regionalnego

Multimedia Center PE: zdjęcia, materiały wideo i audio

<< powrót

twoja europa 1 - Prawa kolumnahead ban pl1 - Prawa kolumnateachers format3 pl - Prawa kolumnalogo erasmus  - Prawa kolumnasticker pl 1 - Prawa kolumnaSmall banner - Prawa kolumna130719 eckpl - Prawa kolumnaeutube - Prawa kolumnaesprawiedliwosc 150x56 - Prawa kolumnalogo wmir - Prawa kolumna