18-03-2020: Wsparcie zielonych pasów dostaw

Dostarczanie masek ponad granicami: Jednolity rynek UE chroniący zdrowie obywateli

Stałe dostawy podstawowych towarów i niezbędnego sprzętu medycznego i ochronnego w ramach jednolitego rynku będą miały kluczowe znaczenie dla rozwiązania kryzysu COVID-19.
Przewodniczące parlamentarnej Komisji Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów, Petra De Sutter (Zieloni/EFA, BE) oraz Komisji Transportu Karima Delli (Zieloni/EFA, FR), z zadowoleniem przyjęły szybkie zatwierdzenie przez ministrów transportu UE decyzji w sprawie wsparcia tzw. zielonych pasów dostaw (nadających priorytet transportowi niezbędnych towarów, takich jak żywność, a także niezbędny sprzęt medyczny i ochronny), zgodnie z sugestiami posłów do PE i Komisji. Celem nowych i pilnych działań związanych z pandemią COVID-19 jest ochrona zdrowia i utrzymanie dostępności towarów i podstawowych usług na rynku wewnętrznym UE.
„Całkowite zamknięcie granic może wydawać się najbezpieczniejszym sposobem ochrony naszych obywateli, ale wszyscy jesteśmy zależni od importu z innych państw członkowskich, aby nasze dostawy były nieprzerwane. Zagwarantowanie niezakłóconego transportu niezbędnych towarów, takich jak żywność, oraz zagwarantowanie nieprzerwanych dostaw niezbędnego sprzętu medycznego i ochronnego gwarantuje, że kryzys ten nie przerodzi się w katastrofę. Powinniśmy zdać sobie sprawę, że musimy współpracować także w zakresie zdrowia publicznego,” powiedziała przewodnicząca Komisji Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów.
” Wprowadzenie tak zwanych „zielonych pasów” – zwłaszcza dla sprzętu medycznego i ochronnego – ma ogromne znaczenie w nadchodzących dniach i tygodniach”, powiedziała Przewodnicząca, odnosząc się do zobowiązania podjętego przez państwa członkowskie w zakresie dostaw sprzętu medycznego„.
Przewodnicząca Komisji Transportu Karima Delli powiedziała, że sprawne przekraczanie granic i koordynacja między państwami członkowskimi będzie miała zasadnicze znaczenie dla przezwyciężenia tego kryzysu. „Musimy znaleźć sposoby, by utrzymać nasze systemy transportowe w ruchu i zmniejszyć kolejki, by zaoszczędzić czas i pieniądze. Jesteśmy gotowi do wspólnego i szybkiego działania oraz wspieramy kierowców i cały sektor transportu, który niestrudzenie pracuje nad utrzymaniem przepływu towarów w czasie tego kryzysu. Przypominam również o pilnej potrzebie wdrożenia środków mających na celu wyeliminowanie widmowych lotów. Linie lotnicze muszą mieć zapewnione gwarancje dotyczące przyszłych przydziałów ;iejsc na lotniskach. Jest to jedyny sposób, aby zapobiec pustym lotom w UE” – podsumowała.
Więcej informacji
Komisja Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów
Komisja Transportu i Turystyki
Biuro Analiz PE: Co UE może zrobić, aby złagodzić skutki kryzysu związanego z koronaawirusem?
Konkluzje przewodniczącego Rady Europejskiej po wideokonferencji z członkami Rady Europejskiej w sprawie COVID-19 (17.03.2020)
COVID-19: Komisja przedstawia wytyczne dotyczące środków stosowanych na granicach w celu ochrony zdrowia i utrzymania dostępności towarów i podstawowych usług (16.03.2020)
W ramach jednolitego rynku zapewnione zostaną specjalne pasy ruchu, zwłaszcza dla sprzętu medycznego i ochronnego.©Tina7si/Adobe Stock
<< powrót

twoja europa 1 - Prawa kolumnahead ban pl1 - Prawa kolumnateachers format3 pl - Prawa kolumnalogo erasmus  - Prawa kolumnasticker pl 1 - Prawa kolumnaSmall banner - Prawa kolumna130719 eckpl - Prawa kolumnaeutube - Prawa kolumnaesprawiedliwosc 150x56 - Prawa kolumnalogo wmir - Prawa kolumna