18-12-2017: Unia energetyczna: synchronizacja sieci elektroenergetycznej państw bałtyckich

Oświadczenie:

Unia energetyczna: Solidarność europejska w dziedzinie energii – synchronizacja sieci elektroenergetycznej państw bałtyckich z systemem europejskim wzmocni bezpieczeństwo dostaw energii

Spotkanie potwierdza wolę polityczną synchronizacji sieci elektroenergetycznej państw bałtyckich z zachodnioeuropejskim systemem kontynentalnym.

Dzisiaj, 18 grudnia 2017 r., na spotkaniu w budynku Berlaymont, wiceprzewodniczący właściwy do spraw unii energetycznej Maroš Šefčovič, komisarz ds. polityki klimatycznej i energetycznej Miguel Arias Cañete oraz ministrowie ds. energetyki z Estonii – Kadri Simson, Łotwy – Arvils Ašeradens,Litwy – Žygimantas Vaičiūnas i Polski – Krzysztof Tchórzewski uzgodnili dalsze działania zmierzające do znalezienia najpóźniej do końca maja 2018 r. najlepszego sposobu na synchronizację sieci elektroenergetycznej państw bałtyckich z systemem Europy kontynentalnej.

Strony z zadowoleniem przyjęły postępy poczynione od czasu ostatniego spotkania, które odbyło się we wrześniu 2017 r., a w szczególności fakt, że operatorzy systemów przesyłowych w Estonii, na Litwie, Łotwie i w Polsce oraz europejska sieć operatorów systemów przesyłowych energii elektrycznej (ENTSO-E) rozpoczęli prowadzenie ostatnich niezbędnych badań technicznych dotyczących analizy dynamicznej i stabilności częstotliwości systemu. Uczestnicy spotkania ponownie podkreślili znaczenie ukończenia wszystkich badań technicznych najpóźniej do 31 maja 2018 r. i oświadczyli, że będą stale monitorować postępy.

Wiceprzewodniczący, komisarz oraz ministrowie potwierdzili swoje zdecydowane zaangażowanie na rzecz projektu synchronizacji jako jednego z zasadniczych elementów realizacji priorytetu Komisji Jeana-Claude’a Junckera dotyczącego unii energetycznej.

Kontekst

Od początku swojej kadencji Komisja Junckera angażowała się w prace na rzecz realizacji strategicznych projektów infrastrukturalnych w dziedzinie energetyki i podejmowała rozmaite kwestie wymagane do zakończenia izolacji energetycznej regionu Morza Bałtyckiego przez wzmocnienie jego integracji z rynkiem energetycznym Unii Europejskiej. Postawiła sobie za cel między innymi zapewnienie synchronizacji sieci elektroenergetycznych krajów bałtyckich.

Dzięki niedawno wybudowanym liniom elektroenergetycznym region państw bałtyckich – będący niegdyś „wyspą energetyczną” – jest dziś połączony z Polską (LitPol Link), Szwecją (NordBalt) i Finlandią (EstLink). Przeprowadzenie tych projektów było możliwe dzięki wsparciu UE. Ze względów historycznych sieć elektroenergetyczna krajów bałtyckich funkcjonuje jednak nadal w trybie synchronicznym z systemem rosyjskim i białoruskim.

Synchronizacja sieci elektroenergetycznej trzech państw bałtyckich z europejską siecią kontynentalną ma kluczowe znaczenie dla osiągnięcia unii energetycznej.

Komisja Europejska zamierza wspierać państwa bałtyckie w tych działaniach. Cel ten potwierdzono 23 listopada 2017 r. w komunikacie Komisji w sprawie wzmocnienia sieci energetycznych w Europie.

Synchronizacja tej sieci z europejską siecią kontynentalną jest jednym z najwyższych priorytetów energetycznych krajów bałtyckich i UE na nadchodzące lata. Odpowiednie projekty wzmocnienia sieci zostały uwzględnione w wykazie projektów będących przedmiotem wspólnego zainteresowania, przyjętym przez Komisję w dniu 23 listopada 2017 r. Projekty będące przedmiotem wspólnego zainteresowania to ważne projekty infrastrukturalne, szczególnie o charakterze transgranicznym, które łączą systemy energetyczne państw UE. Mają one pomóc UE w osiągnięciu jej celów w dziedzinie klimatu i polityki energetycznej: przystępnej cenowo, bezpiecznej i zrównoważonej energii dla wszystkich obywateli.

Dodatkowe informacje

OŚWIADCZENIE/17/5316

Unia energetyczna

Plan działań w zakresie połączeń międzysystemowych na rynku energii państw bałtyckich (BEMIP)

Wzmocnienie sieci energetycznych w Europie

Wspólna deklaracja szefów państw lub rządów Estonii, Łotwy, Litwy, Polski oraz przewodniczącego Komisji Europejskiej w sprawie zakończenia izolacji gazowej państw bałtyckich.

Badanie JRC: Integracja państw bałtyckich z systemem elektroenergetycznym UE (streszczenie)

 

 

STATEMENT/17/5271

Kontakty z mediami:

Zapytania od obywateli: Serwis Europe Direct – tel. [ 00 800 67 89 10 11 ] lub e-mail

<< powrót

twoja_europa_1head-ban_pl1teachers-format3_pllogo-erasmus+sticker_pl_1Small banner130719_eckpleutubee-Justice web bannerlogo-wmir