18-12-2020: PE: UE-WIELKA BRYTANIA: Posłowie nadal za porozumieniem, ale popierają przygotowania na jego brak

Parlament ma nadzieję na porozumienie o przyszłych stosunkach między UE a Wielką Brytanią, ale potrzebuje czasu na jego analizę, podkreślili posłowie podczas piątkowej debaty.
Podczas debaty z wiceprzewodniczącym Komisji Marošem Šefčovičem i głównym negocjatorem UE Michelem Barnierem prawie wszyscy mówcy podkreślali, że Parlament chce podpisać umowę z Wielką Brytanią, ale nie kosztem zagrożenia integralności jednolitego rynku.

Posłowie zadowoleniem przyjęli zbliżające się piątkowe głosowanie w sprawie instrumentów awaryjnych w ramach przygotowań do możliwego scenariusza braku porozumienia. Mówcy podkreślili, że porozumienie zaproponowane przez UE jest bezprecedensowe w swoim zakresie i nie przewiduje żadnych taryf i kontyngentów, ale w zamian Wielka Brytania musi przestrzegać zasad uczciwej konkurencji. Przypomnieli, że Zjednoczone Królestwo wyznaczyło zbyt krótki termin na wynegocjowanie takiego bezprecedensowego porozumienia. Eurodeputowani, podobnie jak główny negocjator UE Michel Barnier, wezwali do zapewnienia flocie rybackiej UE nieograniczonego dostępu do wód Zjednoczonego Królestwa.

Niektórzy posłowie z zadowoleniem przyjęli czwartkowe przypieczętowanie porozumienia, które gwarantuje m.in. prawa obywateli i pokój w Irlandii. Powtórzyli oni również, że jeżeli porozumienie zostanie zawarte po terminie wyznaczonym przez przywódców grup politycznych na 20 grudnia, Parlament nie będzie w stanie dogłębnie przeanalizować porozumienia i podjąć decyzji o zgodzie na jego wejście w życie z dniem 1 stycznia 2021 r.

Tutaj można obejrzeć debatę. Aby wysłuchać poszczególnych wystąpień, należy kliknąć na nazwisko mówcy.

Maroš Šefčovič, Wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej

Michel Barnier, Główny negocjator z ramienia UE

David McAllister (EPP, DE), Szef grupy koordynacyjnej ds. wystąpienia Wielkiej Brytanii z UE

Iratxe García Pérez (S&D, ES)

Nathalie Loiseau (Renew, FR)

Nicolas Bay (ID, FR)

Philippe Lamberts (Greens/EFA, BE)

Derk Jan Eppink (ECR, NL)

Martin Schirdewan (GUE/NGL, DE)

Fabio Massimo Castaldo (NI, IT)

<< powrót

twoja europa 1 - Prawa kolumnahead ban pl1 - Prawa kolumnateachers format3 pl - Prawa kolumnalogo erasmus  - Prawa kolumnasticker pl 1 - Prawa kolumnaSmall banner - Prawa kolumna130719 eckpl - Prawa kolumnaeutube - Prawa kolumnaesprawiedliwosc 150x56 - Prawa kolumnalogo wmir - Prawa kolumna