19-03-2020: Europejskie Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób musi być wzmocnione

Posłowie do Parlamentu Europejskiego ponowili w liście do Komisji Europejskiej i Chorwackiej Prezydencji wezwanie do umocnienia Europejskiego Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób w celu zapewnienia efektywnej i zharmonizowanej odpowiedzi Unii Europejskiej na choroby zakaźne takie jak COVID-19.
 
„Z zadowoleniem przyjmujemy przedstawiony przez Komisję pakiet środków mających na celu przeciwdziałanie skutkom wybuchu epidemii oraz łagodzenie jej wpływu na gospodarkę UE, w tym wykorzystanie unijnego mechanizmu ochrony ludności oraz wspólnej procedury udzielania zamówień na mocy decyzji w sprawie transgranicznego zagrożenia zdrowia, celem zapewnienia odpowiednich dostaw sprzętu ochronnego w całej Europie.

Niezbędne jest jednak również wzmocnienie kompetencji Europejskiego Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób ECDC, aby umożliwić mu stałe i dokładne monitorowanie sytuacji medycznej, nadzór oraz zbieranie danych, a także możliwość podjęcia szybkich i odpowiednich środków, które państwa członkowskie mogą wdrożyć bezpośrednio.


Żałujemy, że w latach 2013-2018 liczba pełnoetatowych pracowników ECDC została zmniejszona o 20, ale ufamy, że Komisja i państwa członkowskie znajdą niezbędne zasoby w ramach istniejących procedur budżetowych, aby zaradzić tej sytuacji” – napisał  w imieniu koordynatorów grup politycznych oraz przewodniczącego Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności poseł do PE Pascal Canfin (Renew, FR).


Kontekst

Europejskie Centrum ds. zapobiegania i kontroli chorób zostało utworzone w 2004 r. w celu zapewnienia ochrony Europy przed chorobami zakaźnymi. Parlament podniósł już potrzebę wzmocnienia ECDC w swoim sprawozdaniu nt. rozporządzenia ustanawiającego Centrum. Wezwanie to zostało powtórzone w 2012 r. w ramach przyjęcia decyzji w sprawie poważnych transgranicznych zagrożeń zdrowia.Dalsze Informacje:

EU response to coronavirus 

EP Research: what can the EU do to alleviate the impact of the coronavirus crisis ? 

European Centre for Disease Prevention and Control web site on COVID-19
<< powrót

twoja_europa_1head-ban_pl1teachers-format3_pllogo-erasmus+sticker_pl_1Small banner130719_eckpleutubee-Justice web bannerlogo-wmir