19-09-2018: Komisja rejestruje inicjatywę „Wiem, co jem! Cała prawda na talerzu”

Kolegium komisarzy podjęło dziś decyzję o zarejestrowaniu europejskiej inicjatywy obywatelskiej zatytułowanej „Wiem, co jem! Cała prawda na talerzu” (ang. „Eat ORIGINal! Unmask your food”).

Deklarowanym celem proponowanej inicjatywy obywatelskiej jest wprowadzenie obowiązkowych deklaracji pochodzenia dla wszystkich produktów spożywczych, co pozwoli zapobiegać nadużyciom, chronić zdrowie publiczne i zagwarantować prawo konsumentów do informacji.

Podejmując decyzję w sprawie rejestracji tej inicjatywy, Komisja odnosi się wyłącznie do prawnej dopuszczalności zgłoszonej propozycji. Na tym etapie Komisja nie analizowała jej jeszcze pod względem merytorycznym.

Rejestracja inicjatywy odbędzie się w dniu 2 października 2018 r. Od tego momentu rozpocznie się roczny proces zbierania podpisów przez organizatorów. Jeżeli w ciągu roku poprze ją milion osób z co najmniej siedmiu państw członkowskich, Komisja będzie musiała zareagować w ciągu trzech miesięcy. Komisja może podjąć decyzję o przyjęciu tego wniosku bądź jego odrzuceniu i w obu przypadkach jest zobowiązana przedstawić uzasadnienie.

Kontekst

Europejska inicjatywa obywatelska została wprowadzona Traktatem z Lizbony i od wejścia w życie rozporządzenia w sprawie inicjatywy wdrażającego postanowienia Traktatu, czyli od kwietnia 2012 r., stanowi instrument, za pomocą którego obywatele mogą kształtować działania UE.

Po formalnej rejestracji inicjatywy milion obywateli z przynajmniej jednej czwartej państw członkowskich UE może zwrócić się do Komisji Europejskiej o przedłożenie wniosku ustawodawczego w jednej z dziedzin, w których posiada ona takie uprawnienia.

Zgodnie z warunkami dopuszczalności, przewidzianymi w rozporządzeniu w sprawie europejskiej inicjatywy obywatelskiej, proponowane działanie nie może wykraczać w sposób oczywisty poza kompetencje Komisji w zakresie inicjatywy ustawodawczej, nie może być oczywistym nadużyciem, nie może być ewidentnie niepoważne lub uciążliwe ani w sposób oczywisty sprzeczne z wartościami Unii.

Więcej informacji:

Pełny tekst proponowanej europejskiej inicjatywy obywatelskiej „Wiem, co jem! Cała prawda na talerzu” (strona aktywna od 2 października)

Inne europejskie inicjatywy obywatelskie, pod którymi zbierane są obecnie podpisy

Strona internetowa na temat europejskiej inicjatywy obywatelskiej

Rozporządzenie w sprawie europejskiej inicjatywy obywatelskiej

Forum europejskiej inicjatywy obywatelskiej

<< powrót

twoja_europa_1head-ban_pl1teachers-format3_pllogo-erasmus+sticker_pl_1Small banner130719_eckpleutubee-Justice web bannerlogo-wmir