20-06-2018: Dziś w PE głosowanie nad dyrektywą w sprawie praw autorskich na jednolitym rynku cyfrowym

Dziś w Komisji Prawnej (JURI) Parlamentu Europejskiego odbędzie się głosowanie nad nad dyrektywą w sprawie praw autorskich na jednolitym rynku cyfrowym.

 

Transmisja z posiedzenia:

http://www.europarl.europa.eu/ep-live/pl/committees/video?event=20180620-0900-COMMITTEE-JURI


Technologie cyfrowe, powszechność łączy szerokopasmowych i korzystanie z internetu w codziennym życiu zmieniły sposób wytwarzania, dystrybucji i wykorzystywania treści twórczych w UE. Internet stał się głównym kanałem dystrybucji. Modele biznesowe niespotykane jeszcze 15 lat temu i nowe podmioty, takie jak platformy internetowe, są obecnie dobrze ugruntowane, a usługi internetowe stanowią główny kanał umożliwiający konsumentom korzystanie z treści kreatywnych, równolegle do nośników fizycznych, takich jak książki i DVD. Cyfrowe kopiowanie treści jest łatwe i szybkie.
Unijne przepisy dotyczące praw autorskich muszą zostać dostosowane, tak aby wszyscy uczestnicy rynku i obywatele mogli w pełni wykorzystywać możliwości tego nowego środowiska. Celem proponowanej dyrektywy jest osiągnięcie szerokiej dostępności treści kreatywnych w całej UE, zapewnienie, aby w środowisku cyfrowym unijne przepisy dotyczące praw autorskich nadal gwarantowały wysoki poziom ochrony podmiotów tych praw i utrzymanie równowagi z innymi celami polityki publicznej, takimi jak edukacja, badania i innowacje lub równy dostęp dla osób niepełnosprawnych. Dyrektywa ma na celu zagwarantowanie, że prawa autorskie artystów oraz wydawców prasy i wiadomości będą lepiej chronione w cyfrowym świecie XXI wieku.

<< powrót

twoja_europa_1head-ban_pl1teachers-format3_pllogo-erasmus+sticker_pl_1Small banner130719_eckpleutubee-Justice web bannerlogo-wmir