20-06-2020: Ochrona pracowników transgranicznych i sezonowych

Potrzebne są zdecydowane działania chroniące pracowników transgranicznych i sezonowych
  • Więcej krajowych i transgranicznych inspekcji pracy
  • Godne warunki mieszkaniowe, których koszt nie może być potrącany z wynagrodzenia
  • Komisja Europejska ma ocenić, czy istniejące przepisy UE są wystarczające, także w przypadku pandemii

Posłowie wzywają do podjęcia pilnych działań w celu ochrony zdrowia, bezpieczeństwa i godnych warunków zatrudnienia pracowników transgranicznych i sezonowych w kontekście COVID-19.

Kryzys COVID-19 jeszcze bardziej ujawnił i pogłębił dumping społeczny oraz istniejącą niepewność sytuacji wielu mobilnych pracowników zatrudnionych w sektorach rolno-spożywczym, budowlanym i opieki zdrowotnej w UE. W przyjętej w piątek rezolucji Parlament wzywa Komisję Europejską do dokonania oceny warunków zatrudnienia, zdrowia i bezpieczeństwa pracowników transgranicznych i sezonowych, w tym roli agencji pośredniczących i firm podwykonawczych, w celu zidentyfikowania niedociągnięć w prawodawstwie UE i krajowym oraz, jeśli to konieczne, do dokonania przeglądu obowiązującego prawa. W tekście wzywa się również do szybkiego i wyważonego porozumienia w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego, które jest niezbędne do zwalczania oszustw wymierzonych w systemy zabezpieczeń społecznych i ochrony praw praw pracowników mobilnych.

Instrumenty ochrony pracowników sezonowych i transgranicznych pilnie potrzebne

Posłowie wzywają Komisję Europejską do wydania nowych, szczegółowych wytycznych dla pracowników transgranicznych i sezonowych w kontekście COVID-19, do zaproponowania długoterminowych rozwiązań w zakresie zwalczania nadużyć związanych z podwykonawstwem oraz do zagwarantowania, że Europejski Urząd ds. Pracy (ELA) stanie się w pełni operacyjny najszybciej jak to możliwe. Państwa członkowskie powinny zwiększyć kompetencje oraz możliwości inspektoratów pracy i zapewnić wysokiej jakości zakwaterowanie, którego koszty nie powinny być potrącane z wynagrodzenia pracowników, stwierdzono w tekście.

Rezolucję przyjęto 593 głosami do 34, przy 38 wstrzymujących się od głosu.

Kolejne kroki

Komisja Europejska ma wkrótce przedstawić wytyczne dotyczące ochrony pracowników transgranicznych i sezonowych.

Kontekst

W 2018 roku, najwięcej pracowników transgranicznych wyjechało z Polski do pracy w Niemczech (125 000 osób, z których wiele pracowało w sektorze budowlanym), z Francji do Luksemburga (88 000), z Niemiec do Luksemburga (52 000), ze Słowacji do Austrii (48 000, z których większość stanowiły kobiety pracujące w sektorze opieki zdrowotnej w Austrii) oraz z Francji do Belgii (46 000).

 

  Więcej informacji
Przyjęty tekst (19.06.2020)

Nagranie debaty

Ludzie w ruchu:statystyki dot. mobilności w Europie (Eurostat 2019)
<< powrót

twoja europa 1 - Prawa kolumnahead ban pl1 - Prawa kolumnateachers format3 pl - Prawa kolumnalogo erasmus  - Prawa kolumnasticker pl 1 - Prawa kolumnaSmall banner - Prawa kolumna130719 eckpl - Prawa kolumnaeutube - Prawa kolumnaesprawiedliwosc 150x56 - Prawa kolumnalogo wmir - Prawa kolumna