2017-04-24: Konkurs fotograficzny Europol 2017

Odkurz swój aparat, zrób zdjęcie na nasz konkurs fotograficzny  i wygraj wycieczkę dla dwóch osób do siedziby Europolu w Hadze!

Konkurs przeznaczony jest dla amatorów lub profesjonalnych fotografów pracujących dla organizacji zajmujących się egzekwowaniem prawa oraz czasopism o tematyce związanej z egzekwowaniem prawa w krajach Unii Europejskiej oraz krajach, z którymi Europol podpisał umowę o współpracy. Każdy z uczestników może przesłać maksymalnie 5 fotografii.

W tegorocznej edycji konkursu nadsyłane fotografie powinny odzwierciedlać jedną z czterech poniższych kategorii:

  1. Czynimy Europę Bezpieczniejszą. Fotografie przedstawiające stróżów prawa UE w pracy, dzięki czemu Europa staje się bezpieczniejszym miejscem.
  2. Przestępczość zorganizowana. Operacyjne migawki związane z walka z przestępczością zorganizowaną np. związana z narkotykami i handlem bronią, przemytem ludzi, podrabianiem produktów, cyberprzestępczością
  3. Praktyka czyni mistrza. Manewry i ćwiczenia szkoleniowe
  4. Dowolna. Fotografie związane z tematyka egzekwowania prawa w ujęciu abstrakcyjnym oraz w formie artystycznej.

Trzech zwycięskich fotografów zostanie nagrodzonych dwudniową wycieczka dla dwóch osób do Hagi lub Amsterdamu oraz otrzyma zaproszenie do odwiedzenia siedziby Europolu.

Ostateczny termin nadsyłania zgłoszeń: 31.7.2017

Zgłoszenia przyjmowane są elektronicznie pod adresem: www.europol.europa.eu

<< powrót

twoja_europa_1head-ban_pl1teachers-format3_pllogo-erasmus+sticker_pl_1Small banner130719_eckpleutubee-Justice web bannerlogo-wmir