2017-10-17: Dowiedz się więcej i sięgnij po dotacje Interreg! Spotkanie w Olsztynie

24 października br. zapraszamy do udziału w spotkaniu na temat naborów wniosków w programach: Interreg Europa Środkowa (trwa do 25 stycznia 2018) oraz Interreg Region Morza Bałtyckiego (potrwa od października 2017 do kwietnia 2018). Może to być już ostatnia szansa na uzyskanie wsparcia z tych programów w latach 2014 – 2020.

Organizatorami spotkania są Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego i Ministerstwo Rozwoju. Szczegóły wydarzenia oraz adres są dostępne w załączonym programie Program_Olsztyn

Programy Interreg Europa Środkowa oraz Interreg Region Morza Bałtyckiego są dostępne dla instytucji publicznych i prywatnych z całej Polski. O dofinansowanie mogą się ubiegać władze regionów, miast, gmin i powiatów, uczelnie państwowe i prywatne, jednostki B+R, instytuty, agencje i parki rozwoju, fundacje, centra doradztwa rolniczego, regionalne biura planowania przestrzennego, organizacje pozarządowe, przedsiębiorstwa i inne instytucje (warunek: osobowość prawna).

Wielu polskich partnerów już odnosi korzyści z udziału w międzynarodowych projektach. Wśród beneficjentów są m.in. Instytut Logistyki i Magazynowania z Poznania, Główny Instytut Górnictwa z Katowic, Instytut Włókiennictwa z Łodzi, Miasto Jaworzno, Miasto Solec Kujawski, uczelnie z Krakowa, Wrocławia, agencje, fundacje i centra rozwoju z Opola, Warszawy, Bielska-Białej, Lubelszczyzny, klaster Lifescience, szpital im. Jana Pawła II z Krakowa, przedsiębiorstwa wodociągowe z Katowic i Gdańska i inni.

Polscy partnerzy uczestniczą we wspólnym planowaniu, wymianie doświadczeń, wprowadzają innowacje i zyskują dostęp do bardziej zaawansowanych rozwiązań i testują je w polskich warunkach. Dzięki projektom finansują m.in. personel i usługi świadczone przez ekspertów i firmy zewnętrzne.

Tematyka programów obejmuje szeroko pojętą innowacyjność (w tym m.in. społeczną, sektor kreatywny), gospodarowanie zasobami naturalnymi i kulturowymi, transport, strategie niskoemisyjne. Oba programy umożliwiają działania pilotażowe.

Polscy partnerzy publiczni i prywatni mogą liczyć na dofinansowanie w wysokości do 85% poniesionych wydatków kwalifikowalnych.

Zachęcamy do rejestracji na spotkanie: http://ewt.warmia.mazury.pl/wiesci-z-ue/989-siegnij-po-dotacje-z-programow-interreg-spotkanie-informacyjne-w-olsztynie-2

Informacje o programach

Oficjalne strony, prowadzone przez Wspólne Sekretariaty w języku angielskim

Poszukiwanie partnerów i zamieszczanie własnych pomysłów na projekty:

Zatwierdzone projekty:

Informacje na stronach Ministerstwa Rozwoju w języku polskim www.europasrodkowa.gov.pl
Dokumenty:

Zatwierdzone projekty:

Prezentacje polskich partnerów projektów:

Krajowe Punkty Kontaktowe Programów
Ministerstwo Rozwoju
Departament Współpracy Terytorialnej
Wydział Współpracy Transnarodowej i Międzyregionalnej w Katowicach
tel. 32 253 90 08
– osoba do kontaktu ws. Interreg Region Morza Bałtyckiego i Interreg Europa Środkowa:
dr Monika Strojecka-Gevorgyan, e-mail: Monika.Strojecka-Gevorgyan@mr.gov.pl
– osoba do kontaktu ws. Interreg Europa:
Anna Stol, e-mail: Anna.Stol@mr.gov.pl

<< powrót

twoja_europa_1head-ban_pl1teachers-format3_pllogo-erasmus+sticker_pl_1Small banner130719_eckpleutubee-Justice web bannerlogo-wmir