2017-10-17: Rusza XII edycja konkursu „Smaki Warmii, Mazur oraz Powiśla – szansą na sukces”

Zapraszamy do udziału w XII edycji konkursu „Smaki Warmii, Mazur oraz Powiśla – szansą na sukces”. W tym roku szukamy unikatowych, regionalnych przepisów kulinarnych województwa warmińsko-mazurskiego w kategorii produkty i przetwory mięsne oraz potrawy mięsne.

Uczestnikami konkursu mogą być mieszkańcy województwa warmińsko-mazurskiego tj. osoby fizyczne, w tym rolnicy, koła gospodyń wiejskich, organizacje zrzeszające osoby fizyczne oraz uczniowie czterech szkół gastronomicznych województwa, tj. Zespołu Szkół Gastronomiczno – Spożywczych w Olsztynie, Zespołu Szkół im. M. Rataja w Ełku, Zespołu Szkół Gospodarczych w Elblągu i Zespołu Szkół nr 2 im. J. Śniadeckiego w Szczytnie.

Przebieg konkursu:

I etap – Nominacja do konkursu:

1) kategoria: produkty i przetwory mięsne – przesłanie do dnia 27 października 2017 r. – wypełnionego formularza zgłoszeniowego na adres: Warmińsko-Mazurska Izba Rolnicza – Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct, ul. Lubelska 43A, 10-410 Olsztyn, fax: 089 5354843 e-mail: konkurssmaki@gmail.com, z dopiskiem: „Smaki Warmii, Mazur oraz Powiśla – szansą na sukces”.

2) kategoria: potrawy mięsne – przesłanie do dnia 27 października 2017 r. – wypełnionego formularza zgłoszeniowego na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich i Rolnictwa, ul. Emilii Plater 1, 10-562 Olsztyn fax: 089 5219829 e-mail: e.sekowska@warmia.mazury.pl z dopiskiem: „Smaki Warmii, Mazur oraz Powiśla – szansą na sukces”.

3) Komisje konkursowe oceniać będą poprawność zgłoszeń oraz nadesłane przepisy. Podanie niekompletnego przepisu, na podstawie którego nie będzie możliwe przygotowanie produktu/przetworu/potrawy skutkować będzie dyskwalifikacją.

II etap – Finał konkursu

  • Miejsce: Olsztyn, Zespół Szkół Gastronomiczno – Spożywczych, Wyszyńskiego 16
  • Termin: 18 listopada 2017 r.
  • Komisje konkursowe wyłonią laureatów I, II, III miejsca w kategorii – Potrawy mięsne oraz w kategorii – Produkty i przetwory mięsne

Zaplanowano również przygotowanie stolików tematycznych, gdzie będzie można uzyskać m.in. informacje dotyczące obowiązujących przepisów w zakresie bezpieczeństwa żywności. Do udziału w wydarzeniu zostaną również zaproszeni właściciele punktów gastronomicznych i restauracji oraz hoteli.

Organizatorami konkursu są: Warmińsko-Mazurska Izba Rolnicza, Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct – Olsztyn oraz Województwo Warmińsko-Mazurskie.

Regulamin

Formularz zgłoszeniowy – osoby fizyczne

Formularz zgłoszeniowy – szkoły

<< powrót

twoja_europa_1head-ban_pl1teachers-format3_pllogo-erasmus+sticker_pl_1Small banner130719_eckpleutubee-Justice web bannerlogo-wmir