22-07-2020: Przyszłe finansowanie i odbudowa UE

Debata poselska na temat konkluzji szczytu UE 17-21 lipca, z Przewodniczącym Rady Charlesem Michelem oraz Przewodniczącą Komisji Ursulą von der Leyen, odbędzie się w czwartek od 9.30.
Podsumowując nadzwyczajną debatę plenarną, która ma trwać od 9.30 do 12.30, posłowie przyjmą tego samego dnia rezolucję w sprawie wieloletnich ram finansowych (WRF), systemu zasobów własnych oraz planu odbudowy gospodarczej dla Europy.

Odnosząc się do konkluzji Rady Europejskiej, odbywającej się w dniach 17-21 lipca w Brukseli, w której udział wzięli szefowie państw i rządów, przewodniczący Parlamentu Europejskiego David Sassoli powiedział we wtorek: „Po wielu dniach dyskusji obywatele europejscy oczekują porozumienia, które odpowiada na obecny historyczny moment. Martwimy się o przyszłość, w której brakowałoby europejskiej solidarności i metody wspólnotowej. Parlament Europejski określił swoje priorytety i oczekuje, że zostaną one zrealizowane. Wieloletnie ramy finansowe muszą być w stanie sprostać głównym wyzwaniom stojącym przed Europą w perspektywie średnioterminowej, takim jak Zielony Ład, cyfryzacja oraz silna gospodarka, pozwalająca na walkę z nierównościami”.

„Nowe zasoby własne są potrzebne natychmiast. Potrzebujemy również instrumentów, które zapewnią skuteczną obronę praworządności. Co więcej, Parlament wielokrotnie wzywał do zniesienia rabatów. Jeżeli warunki te nie zostaną spełnione w wystarczającym stopniu, Parlament Europejski nie da swojej zgody. COVID-19 wciąż tu jest i słyszymy o nowych ogniskach w Europie. Bardziej niż kiedykolwiek konieczne jest szybkie i zdecydowane działanie”.

Śledź sesję plenarną na żywo przez EbS lub streaming Parlamentu Europejskiego.

Kolejne kroki

Rada sfinalizuje teraz swój mandat do rozpoczęcia negocjacji z Parlamentem Europejskim w sprawie planowanych WRF na lata 2021-2027, reformy zasobów własnych i planu odbudowy gospodarki. W Parlamencie odbędzie się ostateczne głosowanie w sprawie WRF, zanim wejdą one w życie. Obecny wieloletni budżet kończy się 31 grudnia 2020 roku.

Posłowie przedstawią swoje warunki w czwartkowej rezolucji plenarnej. Zespół negocjacyjny PE podejmie negocjacje z niemiecką prezydencją w Radzie, tak szybko jak to będzie możliwe.

 

Więcej informacji
Projekt rezolucji dostępny będzie tutaj
PE strona poświęcona posiedzeniom plenarnym
Porządek obrad
„Kompromis na szczycie UE: pozytywny krok na drodze do ożywienia gospodarczego, nieadekwatny w perspektywie długoterminowej” – komunikat prasowy zespołu negocjacyjnego PE ds. wieloletnich ram finansowych/zasobów własnych (21.07.2020)
<< powrót

twoja europa 1 - Prawa kolumnahead ban pl1 - Prawa kolumnateachers format3 pl - Prawa kolumnalogo erasmus  - Prawa kolumnasticker pl 1 - Prawa kolumnaSmall banner - Prawa kolumna130719 eckpl - Prawa kolumnaeutube - Prawa kolumnaesprawiedliwosc 150x56 - Prawa kolumnalogo wmir - Prawa kolumna