22-10-2019: Posłowie oceniają dokonania Komisji pod przewodnictwem Jean-Claude’a Junckera

Uznanie dla wysiłków Komisji na rzecz przeciwdziałania kolejnym kryzysom
Można było zrobić więcej w sprawie zmian klimatycznych i ochrony środowiska
Jean-Claude Juncker: „Powinniśmy być dumni z utrzymania pokoju w Europie”.
Podczas debaty z Jean-Claude’em Junckerem we wtorek rano posłowie podsumowali prace i osiągnięcia ustępującej Komisji.
Jean-Claude Juncker przedstawił w Parlamencie postępy poczynione w realizacji priorytetów, które Komisja wyznaczyła sobie pięć lat temu, na początku kadencji: wzrost gospodarczy, zatrudnienie i inwestycje pobudzające europejską gospodarkę, wzmocnienie demokratycznego wymiaru integracji poprzez większe zaangażowanie obywateli, skoncentrowanie się na kwestiach najważniejszych zamiast przedkładania ustawodawcy długiej listy nowych projektów legislacyjnych. Przypomniał, że plan inwestycyjny zainicjowany na początku jego kadencji pozwolił dotychczas stworzyć 1,1 miliona miejsc pracy, przyczynił się do dodatkowych 0,9% wzrostu gospodarczego i do powstrzymania spadku prywatnych inwestycji oraz pozwolił na udzielenie wsparcia ponad milinowi małych i średnich przedsiębiorstw w UE.

Juncker przyznał się też do porażek. Wymienił między innymi brak wystarczających postępów w budowie unii bankowej, która powina stanowić główne zabezpieczenie unijnej gospodarki przed przyszłymi kryzysami finansowymi, oraz niepowodzenie planu zjednoczenia Cypru. Uznał natomiast za swój sukces konsolidację i wzmocnienie unijnych praw socjalnych, w tym przepisy dotyczące pracowników delegowanych, które pozwalają bronić godności pracowników. Po stronie osiągnieć wymienił też zacieśnienie relacji handlowych i politycznych z Afryką oraz 15 nowych umów handlowych zawartych przez UE z partnerami zagranicznymi na całym świecie. Za największy sukces ostatnich pięciu lat uznał utrzymanie pokoju w Europie. Zaapelował do Parlamentu Europejskiego o kontynuację wysiłków na rzecz integracji europejskiej i przeciwdziałania „głupiemu nacjonalizmowi”.

Większość przewodniczących klubów politycznych podziękowało ustępującymi przewodniczącemu Komisji i pozytywnie oceniło jego działania na rzecz zażegnania kryzysu gospodarczego i migracyjnego oraz negocjacje w sprawie brexitu, priorytetowe potraktowanie kwestii socjalnych i odejście od polityki zaciskania pasa w sektorze finansów publicznych oraz inicjatywy skierowane przeciw oszustwom i unikom podatkowym. Chwalili go również za nieustępliwość w obronie podstawowych traktatowych wolności UE. Posłowie zwracali też uwagę na wysiłki Komisji Junckera na rzecz pobudzenia inwestycji, wzmocnienia jednolitego rynku i zapewnienia bezpieczeństwa dostaw energii.

Część posłów krytykowała brak wystarczających działań Komisji w dziedzinie przeciwdziałania zmianom klimatycznym i w obronie sygnalistów (osób zgłaszających mediom i organom publicznym przypadki naruszenia prawa przez swoich pracodawców) oraz w obszarze polityki socjalnej.

Nagranie całej debaty można obejrzeć na tej stronie.

<< powrót

twoja_europa_1head-ban_pl1teachers-format3_pllogo-erasmus+sticker_pl_1Small banner130719_eckpleutubee-Justice web bannerlogo-wmir