22-10-2020: Polska: czołowi posłowie do PE przeciwko faktycznemu zakazowi aborcji

Oświadczenie przewodniczących parlamentarnych komisji ds. Praw Kobiet oraz Wolności Obywatelskich w sprawie dzisiejszego orzeczenia o niekonstytucyjności aborcji z powodu wad płodu.
Nieobiektywne orzeczenie popycha kobiety do nielegalnej aborcji, co wiąże się z ogromnym ryzykiem dla zdrowia.
Prawo do fizycznego samostanowienia musi być zapisane w prawie europejskim.
Orzeczenie wskazujące na stan państwa prawa w Polsce

Po zakwestionowaniu przez parlamentarzystów z PiS ustawy z 1993 roku zezwalającej na aborcję w przypadku ciężkiej niepełnosprawności płodu, polski Trybunał Konstytucyjny uznał tę ustawę za niezgodną z Konstytucją.

Evelyn Regner (S&D, AT), Przewodnicząca Komisji Praw Kobiet i Równouprawnienia stwierdziła: „Kobiety mają prawo do samostanowienia oraz kontroli nad własnymi ciałami. Polska ma już jedno z najsurowszych praw aborcyjnych w Europie, dlatego dzisiejsza decyzja jest szczególnie dotkliwym atakiem na polskie kobiety i ich prawa, a także na wszystkie kobiety w Europie. Zakaz prowadzi przede wszystkim do nielegalnie przeprowadzanych aborcji, co stanowi ogromne zagrożenie dla zdrowia kobiet. Miało to miejsce 100 lat temu i niestety nadal ma miejsce dzisiaj. Atak polskiego rządu na kobiety i osoby LGBTIQ staje się coraz bardziej dramatyczny. Solidaryzujemy się z wieloma Polakami przeciwko tej zacofanej i nieludzkiej polityce. Prawa kobiet są prawami człowieka, a prawo do fizycznego samostanowienia musi być zapisane w Europejskiej Konwencji Praw Człowieka”.

Juan Fernando López Aguilar (S&D, ES), Przewodniczący Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych stwierdził, że „ta decyzja trybunału ponownie dowodzi, że ataki na praworządność, demokrację i prawa podstawowe w Polsce są sprawą najwyższej wagi. Prawo każdej kobiety do decydowania o własnym wyborze w takich przypadkach nie jest już w Polsce zagwarantowane, jak pokazuje orzeczenie w sprawie praw kobiet do aborcji. Nominacja przez polski rząd wszystkich sędziów pochodzących z tej samej partii ułatwiła podjęcie tej decyzji, która wynika z oświadczeń PiS w ostatnich miesiącach. Prawo kobiet do decydowania o własnym ciele nie powinno być niekonstytucyjne w żadnym kraju Unii Europejskiej”.

Kontekst

 

Od czasu wniosku Komisji Europejskiej z 2017 r. (popartego przez Parlament w 2018 r.) toczą się postępowania na mocy art. 7 w odniesieniu do praworządności w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem obaw dotyczących niezależności i legitymizacji Trybunału Konstytucyjnego.

We wrześniu ubiegłego roku, w rezolucji wzywającej Radę do działania, Parlament Europejski ostro skrytykował próby „zakazania aborcji w przypadkach poważnego lub śmiertelnego upośledzenia płodu, tym samym drastycznie ograniczając i zbliżając się w praktyce do zakazu dostępu do opieki aborcyjnej”, według danych opublikowanych przez polski Sejm.

W rezolucji w sprawie przystąpienia UE do Konwencji Stambulskiej (listopad 2019 r.) posłowie potwierdzili, że „odmowa świadczenia usług w zakresie zdrowia seksualnego i reprodukcyjnego oraz praw z nim związanych jest formą przemocy wobec kobiet i dziewcząt”, podkreślając również, że „Europejski Trybunał Praw Człowieka kilkakrotnie orzekał, że restrykcyjne przepisy dotyczące aborcji oraz brak ich wdrożenia naruszają prawa człowieka kobiet”. Planowane wycofanie się Polski z Konwencji Stambulskiej zostało skrytykowane przez przewodniczących LIBE i FEMM w lipcu.

 

Więcej informacji
Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych
Komisja Praw Kobiet i Równouprawnienia
<< powrót

twoja europa 1 - Prawa kolumnahead ban pl1 - Prawa kolumnateachers format3 pl - Prawa kolumnalogo erasmus  - Prawa kolumnasticker pl 1 - Prawa kolumnaSmall banner - Prawa kolumna130719 eckpl - Prawa kolumnaeutube - Prawa kolumnaesprawiedliwosc 150x56 - Prawa kolumnalogo wmir - Prawa kolumna