25-06-2020: Unia Europejska podpisuje umowę lotniczą z Republiką Korei

Unia Europejska i Republika Korei podpisały dzisiaj horyzontalną umowę lotniczą. Na mocy tej umowy każda linia lotnicza z UE może latać do Republiki Korei z każdego państwa członkowskiego UE, które zawarło dwustronną umowę o komunikacji lotniczej z Republiką Korei. Takie umowy z Republiką Korei zawarły 22 państwa członkowskie. Tradycyjnie na podstawie dwustronnych umów o komunikacji lotniczej jedynie linie lotnicze należące do danego państwa członkowskiego lub jego obywateli i kontrolowane przez nich mogą wykonywać loty między tym państwem członkowskim a państwem trzecim. Zawarcie umowy horyzontalnej daje innym unijnym liniom lotniczym duże możliwości i w związku z tym jest korzystne dla linii lotniczych po obu stronach.

Komisarz ds. transportu Adina Vălean powiedziała: W czasie, gdy międzynarodowy transport lotniczy – szczególnie dotknięty przez kryzys związany z COVID-19 – powoli odżywa, podpisanie takiej umowy horyzontalnej daje nadzieję na przyszłość dzięki zwiększeniu szans na rozwój połączeń długodystansowych na rynku Korei. Umowa pokazuje, że współpraca międzynarodowa jest zasadniczym czynnikiem napędzającym odbudowę rynku lotniczego.

Co ważne, podpisanie umowy ma miejsce zaledwie kilka dni przed wideokonferencyjnym spotkaniem przywódców UE i Republiki Korei w dniu 30 czerwca, co stanowi doskonałą okazję do uznania znaczenia tej umowy na najwyższym szczeblu. Przywódcy mają również ponownie wyrazić swoje wspólne zaangażowanie w działania na rzecz ustanowienia dialogu na wysokim szczeblu w dziedzinie transportu między UE a Republiką Korei w odniesieniu do wszystkich rodzajów transportu.

Kontekst

Horyzontalna umowa między UE i Republiką Korei stanowi kolejne kluczowe osiągnięcie w ramach sformułowanej przez Komisję europejskiej strategii w dziedzinie lotnictwa – opracowanej w celu ułatwienia dynamicznego rozwoju europejskich przedsiębiorstw, sprzyjania innowacjom oraz zapewnienia pasażerom korzyści w postaci bezpieczniejszych, bardziej ekologicznych i tańszych lotów.

Kolejne kroki

Zarówno Unia Europejska, jak i Republika Korei przeprowadzą odpowiednie procedury wewnętrzne, aby doprowadzić do zawarcia umowy.

 

Umowa lotnicza UE z Republiką Korei Pobierz (56.123 kB – PDF)

<< powrót

twoja europa 1 - Prawa kolumnahead ban pl1 - Prawa kolumnateachers format3 pl - Prawa kolumnalogo erasmus  - Prawa kolumnasticker pl 1 - Prawa kolumnaSmall banner - Prawa kolumna130719 eckpl - Prawa kolumnaeutube - Prawa kolumnaesprawiedliwosc 150x56 - Prawa kolumnalogo wmir - Prawa kolumna