26-03-2020: COVID-19: Parlament zatwierdza kluczowe instrumenty wsparcia dla UE

W ramach wspólnej reakcji UE na wybuch epidemii COVID-19, posłowie, niemal jednomyślnie przyjęli, trzy wnioski w trybie pilnym, na nadzwyczajnym posiedzeniu plenarnym w czwartek.
Instrumenty mające niezwłocznie pomóc ludziom i przedsiębiorstwom w walce z kryzysem zostały przyjęte podczas głosowania na posiedzeniu plenarnym w niecałe dwa tygodnie po złożeniu wniosków przez Komisję Europejską.

Przyjęte wnioski:

Inicjatywa inwestycyjna w odpowiedzi na koronawirusa Instrument ten ma na celu jak najszybsze przekazanie 37 mld EUR z dostępnych funduszy UE obywatelom, regionom i krajom najbardziej dotkniętym przez pandemię. Środki te zostaną skierowane do systemów opieki zdrowotnej, MŚP, rynków pracy i innych wrażliwych części gospodarek państw członkowskich UE. Wniosek został przyjęty 683 głosami do 1, przy 4 wstrzymujących się od głosu.

 

Rozszerzenie Funduszu Solidarności UE w celu objęcia nim nagłych sytuacji kryzysowych dotyczących zdrowia publicznego. W 2020 roku środki te wyniosą do 800 mln EUR dostępnych dla krajów europejskich. Rozszerzenie FSUE pozwoli na objęcie nim takich działań jak wsparcie w poważnej sytuacji zagrożenia zdrowia publicznego, w tym pomocy medycznej, jak również działań mających na celu zapobieganie, monitorowanie lub kontrolę rozprzestrzeniania się chorób. Wniosek został przyjęty 671 głosami do 3, przy 14 wstrzymujących się od głosu.

 

Tymczasowe zawieszenie przepisów UE dotyczących przydziałów czasu na start lub lądowanie Powstrzyma to przewoźników lotniczych przed obsługą pustych lotów w czasie pandemii. Tymczasowe zawieszenie oznacza, że linie lotnicze nie są zobowiązane do wykorzystania swoich planowanych przydziałów czasu na start i lądowanie w celu utrzymania ich w kolejnym sezonie. Zasada „wykorzystaj albo tracisz” zostanie zniesiona na cały sezon letni, od 29 marca do 24 października 2020 r. Wniosek został przyjęty 686 głosami, przy 2 wstrzymujących się od głosu.

Kolejne kroki

Rada musi formalnie zatwierdzić stanowisko Parlamentu. Przyjęte środki wejdą w życie po ich opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w najbliższych dniach.

Więcej informacji
Najważniejsze informacje na temat procedury zdalnej partycypacji
Przyjęte teksty (26.03.2020)
Nagranie debaty (26.03.2020)
Strona PE poświęcona COVID-19
Komunikat prasowy komisji parlamentarnej TRAN: Komisja Transportu zobowiązuje się do wstrzymania lotów pustych z powodu COVID-19 (13.03.2020)
Komunikat prasowy komisji parlamentarnej REGI: Koronawirus: pilna reakcja w celu wsparcia obywateli, regionów i krajów (17.03.2020)
Komunikat prasowy komisji parlamentarnej PECH: COVID-19: Skutki społeczno-gospodarcze dla sektoru rybołówstwa (19.03.2020)
Biuro Analiz PE: Zawieszenie przepisów UE dotyczących przydziału czasu na start lub lądowanie w portach lotniczych
Biuro Analiz PE: Inicjatywa inwestycyjna w odpowiedzi na koronawirusa
Biuro Analiz PE: Pomoc finansowa dla krajów poważnie dotkniętych nadzwyczajną sytuacją dotyczącą zdrowia publicznego
Europejska skoordynowana reakcja na Koronawirus: Pytania i odpowiedzi (Komisja Europejska)
Centrum multimedialne PE: nieodpłatne zdjęcia, video oraz materiały audiowizualne
COVID-19: Finałowe głosowanie Parlamentuzatwierdzające kluczowe instrumenty wsparcia dla UE
<< powrót

twoja europa 1 - Prawa kolumnahead ban pl1 - Prawa kolumnateachers format3 pl - Prawa kolumnalogo erasmus  - Prawa kolumnasticker pl 1 - Prawa kolumnaSmall banner - Prawa kolumna130719 eckpl - Prawa kolumnaeutube - Prawa kolumnaesprawiedliwosc 150x56 - Prawa kolumnalogo wmir - Prawa kolumna