26-05-2020: PE Sondaż: obywatele UE chcą większych kompetencji dla UE, na wypadek kryzysu typu COVID-19

W nowym badaniu zleconym przez Parlament Europejski większość (58 %) respondentów stwierdziło, że od początku kryzysu doświadcza trudności finansowych.
Przeprowadzone pod koniec kwietnia b.r. badanie pokazało, że prawie siedmiu na dziesięciu respondentów (69%) pragnie wzmocnienia roli UE w zwalczaniu obecnego kryzysu. Jednocześnie prawie sześciu na dziesięciu respondentów jest niezadowolonych z braku solidarności między państwami członkowskimi UE podczas pandemii. Podczas gdy 74% respondentów słyszało o środkach lub działaniach zainicjowanych przez UE w odpowiedzi na pandemię, tylko 42% z nich jest do tej pory zadowolonych z tych działań

 

UE powinna udoskonalić wspólne narzędzia umożliwiające stawienie czoła kryzysom takim jak Covid-1

Około dwóch trzecich respondentów (69 %) zgadza się, że „UE powinna mieć większe kompetencje, aby radzić sobie z takimi kryzysami jak pandemia koronawirusa”. Mniej niż jedna czwarta respondentów (22%) nie zgadza się z tym stwierdzeniem. Zgoda jest najwyższa w Portugalii i Irlandii, a najniższa w Czechach i Szwecji.

 

Wezwanie do ożywienia europejskiej solidarności w czasach kryzysu

Ten zdecydowany apel o zwiększenie kompetencji UE i bardziej zdecydowaną reakcję UE idzie w parze z niezadowoleniem wyrażonym przez większość respondentów w odniesieniu do solidarności między państwami członkowskimi UE w walce z pandemią: 57% jest niezadowolonych z obecnego stanu solidarności, w tym 22% jest „zupełnie” niezadowolonych. Zaledwie jedna trzecia respondentów (34%) jest zadowolona, przy czym najwięcej takich respondentów znajduje się Irlandii, Danii, Holandii i Portugalii. Wśród najbardziej niezadowolonych znajdują się respondenci z Włoch, Hiszpanii i Grecji, a w dalszej kolejności obywatele Austrii, Belgii i Szwecji.

Działania podjęte UE są znane, ale uważane za niewystarczające

Trzech na czterech respondentów we wszystkich krajach objętych badaniem twierdzi, że słyszało, widziało lub czytało o środkach UE w odpowiedzi na pandemię, przy czym jedna trzecia respondentów (33%) również wie, jakie to są środki. Jednocześnie około połowa (52%) osób, które wiedzą o działaniach UE w związku z tym kryzysem, twierdzi, że nie jest zadowolona ze środków podjętych do tej pory. Zaledwie 42% jest zadowolonych, przede wszystkim w Irlandii, Holandii, Danii i Finlandii. Stopień niezadowolenia jest najwyższy we Włoszech, Hiszpanii i Grecji, a dość wysoki w Austrii i Bułgarii.

Sześciu na dziesięciu obywateli doświadczyło osobistych trudności finansowych

Zdecydowana większość respondentów (58%) stwierdziła w badaniu, że od początku pandemii osobiście doświadcza trudności finansowych. Problemy te obejmują utratę dochodów (30%), bezrobocie lub częściowe bezrobocie (23%), wykorzystanie osobistych oszczędności wcześniej niż planowano (21%), trudności z płaceniem czynszu, rachunków lub kredytów bankowych (14%), a także trudności z zapewnieniem właściwych i przyzwoitych posiłków (9%). Co dziesiąty respondent powiedział, że musi zwrócić się o pomoc finansową do rodziny lub przyjaciół, podczas gdy 3% respondentów stanęło w obliczu bankructwa.

Generalnie respondenci z Węgier, Bułgarii, Grecji, Włoch i Hiszpanii najprawdopodobniej doświadczyli problemów finansowych, podczas gdy ci z Danii, Holandii, Szwecji, Finlandii i Austrii są najmniej skłonni do zgłaszania problemów. W tych ostatnich krajach ponad połowa respondentów nie doświadczyła żadnego z tych problemów finansowych: w Danii jest to 66 %, w Holandii 57 %, w Finlandii 54 %, a w Szwecji 53 %.

 

Badanie zostało przeprowadzone online przez Kantar w okresie od 23 kwietnia do 1 maja 2020 r. wśród 21 804 respondentów w 21 państwach członkowskich UE (nie obejmowało Litwy, Estonii, Łotwy, Cypru, Malty i Luksemburga). Badanie ograniczało się do respondentów w wieku od 16 do 64 lat (16-54 lata w Bułgarii, Czechach, Chorwacji, Grecji, Polsce, Portugalii, Rumunii, Słowenii, Słowacji i na Węgrzech). Reprezentatywność na poziomie krajowym jest zapewniona dzięki kwotom dotyczącym płci, wieku i regionu. Całkowite średnie wyniki ważone są zgodnie z wielkością populacji każdego z badanych krajów.

Pełne wyniki badania, w tym tabele danych krajowych i socjodemograficznych, zostaną opublikowane przez Parlament Europejski na początku czerwca 2020 r.

<< powrót

twoja europa 1 - Prawa kolumnahead ban pl1 - Prawa kolumnateachers format3 pl - Prawa kolumnalogo erasmus  - Prawa kolumnasticker pl 1 - Prawa kolumnaSmall banner - Prawa kolumna130719 eckpl - Prawa kolumnaeutube - Prawa kolumnaesprawiedliwosc 150x56 - Prawa kolumnalogo wmir - Prawa kolumna