27-05-2019: Wybory 2019: Aktualizacja prognozy podziału miejsc w PE

Nowa, zaktualizowana prognoza podziału miejsc w nowym Parlamencie Europejskim, w oparciu o ostateczne i wstępne wyniki w 26 krajach oraz szacunki w dwóch kolejnych.

Nowa prognoza opiera się na:

  • Ostatecznych rezultatach z Chorwacji, Cypru, Czech, Finlandii, Francji, Niemiec, Słowacji
  • Wstępnych rezultatach z 19 państw członkowskich: Austrii, Belgi, Bułgarii, Danii, Estonii, Grecji, Węgier, Włoch, Łotwy, Litwy, Luksemburga, Malty, Holandii, Polski, Portugalii, Rumunii, Słowenii, Hiszpanii, Szwecji
  • Szacunkach krajowych z Irlandii oraz Wielkiej Brytanii

Prognozy dotyczące podziału miejsc będą aktualizowane i publikowane na www.election-results.eu. Znaleźć tam można również wyniki krajowe, miejsca w podziale na grupy polityczne i kraje, podział na partie i grupy polityczne, równowagę płci wśród posłów oraz frekwencję. Będzie można również porównać wyniki, sprawdzić większość lub stworzyć swój widget

Szacunki dotyczące frekwencji wskazują na znaczący wzrost udziału w wyborach

Wstępne szacunki mówią o frekwencji na poziomie 50,82 % (włączając dane z Wielkiej Brytanii) wskazują na znaczny wzrost uczestnictwa i najwyższą frekwencję od co najmniej dwudziestu lat.

Więcej informacji:

Oświadczenia głównych kandydatów
Aktualizacja prognozy podziału miejsc w PE, 27 maja
<< powrót

twoja_europa_1head-ban_pl1teachers-format3_pllogo-erasmus+sticker_pl_1Small banner130719_eckpleutubee-Justice web bannerlogo-wmir