27-07-2020: Łączenie przedsiębiorstw: Komisja zwraca się do Polski o ocenę przejęcia Tesco Polska przez Salling Group

Komisja Europejska zwróciła się do polskiego organu ochrony konkurencji o dokonanie oceny proponowanego przejęcia wyłącznej kontroli nad Tesco (Polska) sp. z o.o. („Tesco Polska”) z siedzibą w Polsce przez Salling Group A/S z siedzibą w Danii. Przedmiotem działalności Tesco Polska jest sprzedaż detaliczna żywności i produktów konsumpcyjnych codziennego użytku za pośrednictwem supermarketów, hipermarketów i dyskontów w Polsce. Przedmiotem działalności Salling Group jest sprzedaż detaliczna produktów konsumpcyjnych codziennego użytku za pośrednictwem supermarketów, hipermarketów i dyskontów, a także sklepów internetowych, kawiarni, restauracji i catering dietetyczny w Danii, Niemczech i Polsce (za pośrednictwem Netto Sp. z o.o.). Polski organ poprosił Komisję o przekazanie mu do oceny proponowanej koncentracji. Uważa, że transakcja ta może w istotny sposób wpływać na konkurencję na lokalnych rynkach sprzedaży detalicznej produktów konsumpcyjnych codziennego użytku za pośrednictwem nowoczesnych kanałów dystrybucji w Polsce, które to usługi spełniają wszelkie cechy odrębnych rynków. Dowody zebrane przez Komisję potwierdziły, że spełnione zostały warunki odesłania sprawy w pełnym zakresie do właściwych organów państwa członkowskiego, o których mowa w art. 9 rozporządzenia UE w sprawie koncentracji przedsiębiorstw, i że polski Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów jest najlepiej umocowany do oceny skutków transakcji w Polsce. Komisja zdecydowała zatem o odesłaniu sprawy do Polski. Organy polskie rozpatrzą sprawę na podstawie prawa krajowego. Dodatkowe informacje można uzyskać na stronie internetowej Komisji strona internetowa dot. konkurencji, w publicznym rejestrze spraw rejestr spraw pod numerem sprawy M.9886.

<< powrót

twoja europa 1 - Prawa kolumnahead ban pl1 - Prawa kolumnateachers format3 pl - Prawa kolumnalogo erasmus  - Prawa kolumnasticker pl 1 - Prawa kolumnaSmall banner - Prawa kolumna130719 eckpl - Prawa kolumnaeutube - Prawa kolumnaesprawiedliwosc 150x56 - Prawa kolumnalogo wmir - Prawa kolumna