27-11-2019: Nowa Komisja Europejska

Nowa Komisja Europejska została wybrana

6 priorytetów Komisji na lata 2019-2024:

  1. Europejski Zielony Ład;
  2. Gospodarka, która służy ludziom;
  3. Europa na miarę ery cyfrowej;
  4. Promowanie naszego europejskiego stylu życia;
  5. Silniejsza pozycja Europy na świecie;
  6. Nowy impuls dla demokracji europejskiej.

Więcej: https://ec.europa.eu/info/index_pl.

<< powrót

twoja_europa_1head-ban_pl1teachers-format3_pllogo-erasmus+sticker_pl_1Small banner130719_eckpleutubee-Justice web bannerlogo-wmir