31-03/23-06-2020: Konsultacje publiczne: Plan w zakresie celów klimatycznych na 2030 r.

Celem Europejskiego Zielonego Ładu jest sprawienie, by Europa stała się pierwszym kontynentem neutralnym dla klimatu. W związku z tym Komisja zamierza zwiększyć cel UE w zakresie redukcji emisji gazów cieplarnianych do 2030 r. o co najmniej 50 %, a nawet o 55 % w porównaniu z poziomami z 1990 r. Zmiana obecnego celu na 2030 r. to krok na drodze do osiągnięcia neutralności klimatycznej do 2050 r. Pomoże to również ustalić tempo i ukierunkować działania na rzecz transformacji do 2050 r. i zapewnić wiodącą rolę UE w stawianiu czoła globalnym wyzwaniom w sposób zrównoważony. Celem konsultacji jest zebranie opinii na temat pożądanego poziomu ambicji polityki w zakresie klimatu i energii, niezbędnych działań w różnych sektorach oraz konkretnych strategii politycznych służących zwiększeniu poziomu ambicji w dziedzinie klimatu do 2030 r. Konsultacje mają również na celu zebranie dalszych informacji, w tym planów działania, wytycznych politycznych i badań dotyczących dalszej redukcji emisji gazów cieplarnianych.

<< powrót

twoja europa 1 - Prawa kolumnahead ban pl1 - Prawa kolumnateachers format3 pl - Prawa kolumnalogo erasmus  - Prawa kolumnasticker pl 1 - Prawa kolumnaSmall banner - Prawa kolumna130719 eckpl - Prawa kolumnaeutube - Prawa kolumnaesprawiedliwosc 150x56 - Prawa kolumnalogo wmir - Prawa kolumna