2010-06-29: Belgia przedstawia priorytety

 

Belgia nie będzie forsować swojej własnej agendy podczas Prezydencji, ale agendę europejską – mówił ambasador Raoul Delcorde podczas prezentacji priorytetów Belgii w ramach Prezydencji grupowej w Radzie UE. Belgowie będą kierować unijnymi pracami od 1 lipca do 31 grudnia br. W spotkaniu zorganizowanym w piątek w Przedstawicielstwie Komisji Europejskiej w Polsce wzięli udział głównie przedstawiciele korpusu dyplomatycznego, administracji rządowej, think-tanków oraz mediów.

 

Rozpoczynająca się 1 lipca Prezydencja będzie już dwunastą Prezydencją belgijską w Unii Europejskiej. Będzie ona jednak zupełnie inna od poprzednich. Na okres jej trwania przypada, bowiem kluczowy etap implementacji Traktatu z Lizbony, który wprowadza nową architekturę instytucjonalną w UE. Wierzymy, że nowe instytucje przyczynią się do rozwoju Uniimówił  belgijski ambasador.

 

W siedzibie Komisji Europejskiej w Polsce, powitała go Marie-Therese Duffy-Haeusler, p.o. dyrektora PKE.

 

W swoim wystąpieniu, Raoul Delcorde zwrócił uwagę na wzmocnioną rolę Parlamentu Europejskiego oraz nowych aktorów – Przewodniczącego Rady Europejskiej i Wysokiego Przedstawiciela ds. zagranicznych i polityki bezpieczeństwa. Zapewniał, że Prezydencja Belgii zamierza ściśle z nimi współpracować.

 

Jeśli Unia Europejska ma dobrze funkcjonować, wszyscy aktorzy muszą działać razem. Podczas Prezydencji zrobimy wszystko, co w naszej mocy, żeby ułatwić koordynację i być do dyspozycji – podkreślał Delcorde.

 

Ambasador Belgii zaznaczył jednocześnie, iż Prezydencja przypada na trudny czas globalnego kryzysu ekonomicznego, który negatywnie wpłynął na finanse publiczne państw członkowskich UE oraz spowodował niepokojące zjawiska w wielu obszarach życia społeczno-gospodarczego.

 

W tym kontekście wskazał na strategię "Europa 2020" jako niezwykle pomocną w przezwyciężaniu kryzysu. – Podczas trwania Prezydencji, Belgia realizować będzie cele zawarte w nowej europejskiej strategii. Priorytety belgijskiej Prezydencji pokrywają się w wielu miejscach z jej zapisami – zaznaczył ambasador.

 

W swoim wystąpieniu Raoul Delcorde wskazał na "flagowe tematy" belgijskiej Prezydencji, do których zaliczył:

 

walkę z kryzysem ekonomicznym m.in. poprzez powołanie do życia nowych mechanizmów, które pomogą zapobiegać kryzysom w przyszłości, stymulowanie rozwoju ekologicznej gospodarki, a w konsekwencji – tworzenie w jej ramach miejsc pracy, rozwój badań naukowych, stanowiących warunek rozwoju, zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego UE oraz rozwój Wspólnej Polityki Rolnej oraz polityki spójności,

 

działania na rzecz ochrony środowiska naturalnego poprzez wspieranie rozwoju gospodarki niskoemisyjnej oraz praktyczną realizację postanowień konferencji klimatycznej w Kopenhadze, a także inicjowanie nowych regulacji w zakresie ochrony środowiska,

 

budowę otwartej i bezpiecznej Unii Europejskiej poprzez kontynuację budowy Europejskiego Obszaru Wolności, Bezpieczeństwa i Sprawiedliwości, stworzenie wspólnej polityki azylowej UE oraz lepszą koordynację walki z nielegalną imigracją, przestępczością zorganizowaną, a także wprowadzenie wzajemnej uznawalności decyzji prawnych pomiędzy państwami UE,

 

działania na rzecz budowy spójnego modelu społecznego: popieranie inicjatyw na rzecz zwiększenia zabezpieczenia społecznego obywateli UE, promowanie włączenia społecznego grup wykluczonych, podniesienie standardów w zakresie ochrony zdrowia, aktywne wspieranie walki z przejawami dyskryminacji i nierówności społecznej, działania na rzecz osób niepełnosprawnych m.in. poprzez wprowadzenie w życie zapisów przyjętej przez UE Konwencji Praw Osób Niepełnosprawnych ONZ,  

 

działania na rzecz wspólnej polityki zagranicznej UE, w tym: wspieranie procesu budowy Europejskiej Służby Działań Zewnętrznych, finalizację negocjacji akcesyjnych z Chorwacją, kontynuację negocjacji z Turcją, otwarcie rozmów akcesyjnych z Islandią, a także większy nacisk na wzmocnienie współpracy UE z państwami Azji i Afryki.

 

 

Raoul Delcorde zaznaczył także, że obecny kryzys polityczny, który przeżywa Belgia nie wpłynie negatywnie na wykonywanie zadań związanych z Prezydencją. – Belgia będzie wykonywać swoją rolę zgodnie z duchem i literą Traktatu Lizbońskiego, ściśle współpracując z instytucjami europejskimi oraz państwami członkowskimi. Będziemy działać efektywnie i skutecznie – przekonywał ambasador.

 

W prezentacji priorytetów Belgii wzięli udział liczni przedstawiciele korpusu dyplomatycznego, przedstawiciele administracji rządowej, think-tanków oraz mediów.

 

Źródło: Komisja Europejska

 

<< powrót

twoja europa 1 - Prawa kolumnahead ban pl1 - Prawa kolumnateachers format3 pl - Prawa kolumnalogo erasmus  - Prawa kolumnasticker pl 1 - Prawa kolumnaSmall banner - Prawa kolumna130719 eckpl - Prawa kolumnaeutube - Prawa kolumnaesprawiedliwosc 150x56 - Prawa kolumnalogo wmir - Prawa kolumna