2010-07-01: Belgia przejmuje stery UE

 

Jesteśmy gotowi ograniczyć naszą własną rolę jako prezydencji, by dać więcej miejsca przewodniczącemu Rady Europejskiej oraz szefowej unijnej dyplomacji – zadeklarował premier Yves Leterme inaugurując półroczne przewodnictwo Belgii w Radzie Unii Europejskiej. Belgia, która była współzałożycielem wspólnoty, będzie kierować pracami Unii już po raz dwunasty.

 

– Belgia zawsze była za Traktatem z Lizbony i nową, ustanowioną w nim równowagą instytucjonalną. Dlatego jesteśmy gotowi ograniczyć naszą własną rolę jako prezydencji (…), by zachowując skromność, dać więcej miejsca nowo wybranym: Hermanowi Van Rompuyowi oraz Catherine Ashton – oświadczył Leterme.

 

Belgowie, którzy borykają się z poważnym kryzysem wewnętrznym (w czerwcu odbyły się tam kolejne przyśpieszone wybory), przyznają, że ich przewodnictwo nie będzie miało spektakularnych priorytetów, ale będzie się toczyć wedle programu dostosowanego do kalendarza zaplanowanych wcześniej prac legislacyjnych instytucji unijnych, a zwłaszcza Komisji Europejskiej i Parlamentu Europejskiego.

 

– Belgia nie będzie forsować swojej własnej agendy podczas Prezydencji, ale agendę europejską – mówił ambasador Raoul Delcorde podczas niedawnej prezentacji priorytetów Belgii na spotkaniu zorganizowanym w Przedstawicielstwie Komisji Europejskiej w Polsce. W swoim wystąpieniu wskazał kilka "flagowych tematów" rozpoczynającej się 1 lipca 2010 r. Prezydencji:

 

– walka z kryzysem ekonomicznym m.in. poprzez powołanie do życia nowych mechanizmów, które pomogą zapobiegać kryzysom w przyszłości, stymulowanie rozwoju ekologicznej gospodarki, a w konsekwencji – tworzenie w jej ramach miejsc pracy, rozwój badań naukowych, stanowiących warunek rozwoju, zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego UE oraz rozwój Wspólnej Polityki Rolnej oraz polityki spójności,

 

– działania na rzecz ochrony środowiska naturalnego poprzez wspieranie rozwoju gospodarki niskoemisyjnej oraz praktyczną realizację postanowień konferencji klimatycznej w Kopenhadze, a także inicjowanie nowych regulacji w zakresie ochrony środowiska,

 

– budowa otwartej i bezpiecznej Unii Europejskiej poprzez kontynuację budowy Europejskiego Obszaru Wolności, Bezpieczeństwa i Sprawiedliwości, stworzenie wspólnej polityki azylowej UE oraz lepszą koordynację walki z nielegalną imigracją, przestępczością zorganizowaną, a także wprowadzenie wzajemnej uznawalności decyzji prawnych pomiędzy państwami UE,

 

– budowa spójnego modelu społecznego: popieranie inicjatyw na rzecz zwiększenia zabezpieczenia społecznego obywateli UE, promowanie włączenia społecznego grup wykluczonych, podniesienie standardów w zakresie ochrony zdrowia, aktywne wspieranie walki z przejawami dyskryminacji i nierówności społecznej, działania na rzecz osób niepełnosprawnych m.in. poprzez wprowadzenie w życie zapisów przyjętej przez UE Konwencji Praw Osób Niepełnosprawnych ONZ,

 

– koordynacja polityki zagranicznej UE, w tym: wspieranie procesu budowy Europejskiej Służby Działań Zewnętrznych, finalizację negocjacji akcesyjnych z Chorwacją, kontynuację negocjacji z Turcją, otwarcie rozmów akcesyjnych z Islandią, a także większy nacisk na wzmocnienie współpracy UE z państwami Azji i Afryki.

 

Szczegółowy plan belgijskiej prezydencji znajdziesz tutaj.

 

Uroczyste rozpoczęcie belgijskiej prezydencji zaplanowano na sobotę 3 lipca. Tego dnia ma odbyć się kilka masowych imprez m.in. wspólny taniec do melodii "Ici Bruxelles-Brussel hier". Grupy tancerzy-wolontariuszy zbiorą się w 12 miastach Belgii, by po próbie pod okiem profesjonalnych choreografów o wyznaczonej godzinie wspólnie zaprezentować taniec dedykowany Brukseli oraz zjednoczonej Europie.

 

W samej Brukseli w dzielnicy europejskiej zaplanowano masowy koncert oraz pokaz sztucznych ogni. Organizatorzy spodziewają się nawet 40 tys. widzów.

 

Belgia przejmuje przewodnictwo w Radzie UE od Hiszpanii. 1 stycznia 2011 r. kolejnym krajem kierującym pracami Unii będą Węgry. Te trzy kraje tworzą tzw. trio czyli w ramach prezydencji grupowej realizują wspólnie uzgodnione cele i zadania.

 

Źródło: Komisja Europejska

 

<< powrót

twoja europa 1 - Prawa kolumnahead ban pl1 - Prawa kolumnateachers format3 pl - Prawa kolumnalogo erasmus  - Prawa kolumnasticker pl 1 - Prawa kolumnaSmall banner - Prawa kolumna130719 eckpl - Prawa kolumnaeutube - Prawa kolumnaesprawiedliwosc 150x56 - Prawa kolumnalogo wmir - Prawa kolumna