2009-12-14: Bezrobocie to nadal największy problem Europejczyków

Wstępne wyniki najnowszego badania Eurobarometru wskazują, że w odniesieniu do sytuacji we własnym kraju Europejczycy za największy problem uważają bezrobocie, podczas gdy ich obawy związane z sytuacją gospodarczą nieco zelżały. Większość ankietowanych nadal uważa jednak, że najgorsze wciąż przed nimi.

Po tym jak Grupa G20 i Międzynarodowy Fundusz Walutowy wyznaczyły kierunek działań mających doprowadzić do naprawy gospodarki, wiele osób uważa, iż to Unia Europejska i władze krajowe dysponują największym potencjałem rozwiązania problemu kryzysu.

„Większość obaw obywateli wyraźnie związana jest z utratą pracy, dlatego UE nadal musi poświęcać kwestii zatrudnienia wiele uwagi i podejmować wszelkie możliwe działania na rzecz wyjścia z kryzysu” – powiedziała wiceprzewodnicząca Komisji Europejskiej, komisarz ds. stosunków instytucjonalnych i strategii komunikacji społecznej, Margot Wallström.

Większość Europejczyków (54%, czyli -7 punktów procentowych w stosunku do okresu maj-czerwiec 2009 r.) obawia się, że rynek pracy dopiero odczuje najboleśniejsze skutki kryzysu, natomiast 38% jest zdania, że punkt kulminacyjny kryzysu już minął. Ten ostatni wskaźnik wzrósł o 10 punktów procentowych w stosunku do poprzedniego badania.

Podobny wzrost optymizmu (w porównaniu z badaniem z wiosny 2009 r.) odnotowano również, jeśli chodzi o oczekiwania co do sytuacji gospodarczej UE w ciągu następnych 12 miesięcy: 30% (+6) Europejczyków sądzi, że najbliższe 12 miesięcy będzie lepsze, 38% spodziewa się, że będzie tak samo (-), a 21% (-7), że sytuacja się pogorszy. 11% (+1) udzieliło odpowiedzi „nie wiem”.

Podobne, bardziej pozytywne nastawienie ankietowani wykazywali również w odniesieniu do przyszłości gospodarki światowej: 29% (+5) Europejczyków sądzi, że najbliższe 12 miesięcy przyniesie poprawę, 36% (-) spodziewa się, że będzie tak samo, a 24% (-6) – że będzie gorzej. 11% (+1) udzieliło odpowiedzi „nie wiem”.

Jeśli chodzi o oczekiwania w stosunku do gospodarki własnego kraju, to optymizm ankietowanych jest bardziej umiarkowany. Więcej Europejczyków uważa, że sytuacja nie ulegnie zmianie (37%, +1) lub że się pogorszy (31%, -3) niż że gospodarka ich kraju ulegnie poprawie (28%, +3). 4% (-1) udzieliło odpowiedzi „nie wiem”.

Większość ankietowanych (51%, +2) za największy problem w swoim kraju uważa obecnie bezrobocie; na drugim miejscu (40%, -2) wymieniano sytuację gospodarczą, a zarówno inflacja, jak i przestępczość zebrały po 19% głosów (odpowiednio -2 i +3). Jako najważniejsze dla siebie problemy ankietowani wymienili inflację (38%, bez zmian), sytuację gospodarczą (26%, bez zmian) oraz bezrobocie (20%, -1).

W odpowiedzi na pytanie, kto dysponuje największym potencjałem rozwiązania problemu kryzysu, 22% (+2) ankietowanych wskazało Unię Europejską, a 19% (+7) – władze krajowe. Kolejne miejsce zajęła tu grupa G20 (18%, -2), która od wiosny spadła na trzecie miejsce, wyprzedzona przez władze krajowe.

Za działania mogące trwale napędzać wzrost gospodarczy Europejczycy uważają: stymulowanie badań i innowacji w europejskim przemyśle (31%), wspieranie przyjaznych dla środowiska metod produkcji towarów i usług (30%), wspieranie rolnictwa (27%) oraz zachęcanie do zakładania przedsiębiorstw (25%).

Wskaźniki odzwierciedlające zaufanie do instytucji europejskich utrzymują się na stałym poziomie. Ogólnie 50% (+2) obywateli UE wyraża zaufanie do Parlamentu Europejskiego, podczas gdy 33% (-3) nie pokłada swojego zaufania w tej instytucji. 46% (+2) obywateli UE uważa, że Komisja Europejska jest godna ich zaufania, podczas gdy 32% (-2) tak nie sądzi.

Większość Europejczyków (53%, bez zmian) nadal uważa, że członkostwo w UE jest dla ich kraju dobre, a 57% (+1) sądzi, że przyniosło ich krajowi konkretne korzyści.

W porównaniu z jesienią 2007 r. opinie na temat tego, jak funkcjonuje demokracja, zdają się odwrócone. 53% (-5) ankietowanych jest zadowolonych z tego, jak funkcjonuje demokracja w ich kraju, natomiast 54% (+2) wyraża satysfakcję ze sprawności demokracji w Unii Europejskiej. Dwa lata temu więcej respondentów zadowolonych było z demokracji na poziomie krajowym (58%) niż z demokracji na poziomie UE (52%).

Badanie standardowe Eurobarometru zostało przeprowadzone w formie wywiadów osobistych przez TNS Opinion & Social. W wywiadach, prowadzonych w okresie od 23 października do 18 listopada 2009 r., udział wzięło 30 238 osób. Badanie standardowe Eurobarometru przeprowadza się dwukrotnie w ciągu roku: wiosną i jesienią.
 

<< powrót

twoja europa 1 - Prawa kolumnahead ban pl1 - Prawa kolumnateachers format3 pl - Prawa kolumnalogo erasmus  - Prawa kolumnasticker pl 1 - Prawa kolumnaSmall banner - Prawa kolumna130719 eckpl - Prawa kolumnaeutube - Prawa kolumnaesprawiedliwosc 150x56 - Prawa kolumnalogo wmir - Prawa kolumna