2010-07-01: Ekologiczne logo Unii

 

1 lipca 2010 r. wchodzą w życie unijne przepisy w sprawie oznakowania żywności ekologicznej. Jednym z nich jest wymóg dotyczący logo ekologicznego. – Chcemy, aby konsumenci wiedzieli, że produkty z tym logo wytwarza się zgodnie z rygorystycznymi unijnymi przepisami w sprawie upraw ekologicznych – powiedział Dacian Cioloş, komisarz UE ds. rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich.

 

Logo ekologiczne można zobaczyć tutaj.

 

Od tej pory na pakowanej żywności organicznej, którą wytworzono w jednym z państw UE i która spełnia wymagane normy powinien znajdować się tzw. Euro-liść. Obok unijnego logo na produktach nadal będzie można umieszczać oznaczenia prywatne, regionalne lub krajowe. W przypadku ekologicznych produktów niepakownych i importowanych Euro-liść nie jest obowiązkowy.

 

Oprócz logo nowe przepisy w sprawie oznakowań dotyczą również obowiązkowego wskazania miejsc, w których były uprawiane surowce wykorzystane w produktach, a także numeru organu kontrolnego. Aby przedsiębiorcy dostosowali się do nowych zasad oznakowania, przewidziano dwuletni okres przejściowy. Inna zmiana polega na wprowadzeniu po raz pierwszy przepisów unijnych w sprawie akwakultury ekologicznej.

 

Mamy nadzieję, że nowe logo zostanie powszechnie znanym symbolem żywności ekologicznej w całej UE. Chcemy, aby konsumenci wiedzieli, że produkty z tym logo wytwarza się zgodnie z rygorystycznymi unijnymi przepisami w sprawie upraw ekologicznych – powiedział Dacian Cioloş, komisarz UE ds. rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich. – Mam też nadzieję, że te zmiany pobudzą rozwój rolnictwa ekologicznego, a także zwiększą ochronę konsumentów.

 

Znak „Euro-liścia” to unijne gwiazdki ułożone na zielonym tle. Niesie on ze sobą dwa jasne przesłania: przyroda i Europa. Komisja zarejestrowała ten znak jako wspólny znak towarowy. Logo zaprojektował student z Niemiec, Dušan Milenković. Zwyciężyło ono w ankiecie internetowej, którą przeprowadzono po konkursie skierowanym do studentów sztuk plastycznych w UE. 19 lipca w Brukseli odbędzie się uroczysta ceremonia wręczenia nagród dla zwycięzcy i pozostałych finalistów konkursu. Zbiegnie się ona z konferencją na temat przyszłości wspólnej polityki rolnej, zaplanowaną na 19-20 lipca.

 

Nowe warunki dla akwakultury ekologicznej

 

Nowe przepisy dotyczą również produkcji ryb, skorupiaków i wodorostów w ramach akwakultury ekologicznej. Ustanowiono w nich ogólnounijne warunki dla produkcji wodnej, oddzielono jednostki ekologiczne i nieekologiczne oraz określono warunki dobrostanu zwierząt, w tym maksymalne gęstości obsady, które są wymiernym wskaźnikiem dobrostanu.

 

Przepisy stanowią również, że należy chronić różnorodność biologiczną, i nie zezwalają na tarło wywołane sztucznymi hormonami. Należy stosować pasze ekologiczne i uzupełniać je paszami rybnymi, uzyskanymi z połowów, które są prowadzone w sposób zrównoważony. Wprowadzono przepisy szczególne dotyczące wodorostów i produkcji małży.

 

Komentując nowe przepisy, Maria Damanaki – komisarz ds. rybołówstwa i gospodarki morskiej – powiedziała: – Ogólnoeuropejskie przepisy w sprawie akwakultury ekologicznej stały się rzeczywistością. Zapewnią konsumentom szerszy wybór i wzmocnią racjonalną i przyjazną dla środowiska produkcję, ponieważ stanowią opłacalną alternatywę dla bardziej tradycyjnych metod intensywnych. Unia jest największym na świecie rynkiem zbytu żywności pochodzenia morskiego. Z tego względu Europa powinna odgrywać wiodącą rolę we wprowadzaniu szczegółowych przepisów w tej dziedzinie. Najważniejsze zadania mojej kadencji to zapewnienie zrównoważonego rozwoju i spójności społecznej w sektorze rybołówstwa i akwakultury. Nowe przepisy w sprawie akwakultury ekologicznej stanowią kamień milowy, gdyż realizują te zadania w odniesieniu do akwakultury.

 

W 2008 r. w Europie działało ok. 123 certyfikowanych ekologicznych hodowli akwakulturowych, z ogólnej liczby 225 takich hodowli na świecie. Wytworzyły one 50 000 ton żywności ekologicznej pochodzenia wodnego, co odpowiada prawie połowie światowej produkcji w 2008 r. Pięć państw członkowskich, w których produkcja była najwyższa, to Wielka Brytania, Irlandia, Węgry, Grecja i Francja. Najbardziej powszechnym gatunkiem w tego rodzaju produkcji jest łosoś.

 

Szczegółowe informacje o nowych przepisach znajdują się na stronie internetowej dotyczącej rolnictwa ekologicznego w UE, z której można również pobrać unijne logo ekologiczne: www.organic-farming.europa.eu

 

Źródło: Komisja Europejska

 

<< powrót

twoja europa 1 - Prawa kolumnahead ban pl1 - Prawa kolumnateachers format3 pl - Prawa kolumnalogo erasmus  - Prawa kolumnasticker pl 1 - Prawa kolumnaSmall banner - Prawa kolumna130719 eckpl - Prawa kolumnaeutube - Prawa kolumnaesprawiedliwosc 150x56 - Prawa kolumnalogo wmir - Prawa kolumna