2010-01-01: Europa i Ty w 2009 r.

Tańsze rozmowy przez komórkę, bezpieczniejsze zakupy przez Internet, skuteczna walka ze zmianami klimatycznymi i ochrona środowiska, konkretne działania na rzecz łagodzenia efektów kryzysu gospodarczego i walka z głodem w najbiedniejszych krajach świata – to tylko niektóre osiągnięcia Unii Europejskiej w 2009 r. Publikujemy przykłady działań UE, które w minionym roku ułatwiały nam życie.

W tym roku przedstawiono następujące dziesięć tematów:

Droga ku uzdrowieniu gospodarki – UE i państwa członkowskie zmobilizowały ogromne zasoby, by postawić gospodarkę na nogi i ochronić obywateli.

Tańsza telefonia komórkowa – Europejczycy mogą łatwiej i taniej utrzymywać ze sobą kontakt dzięki działaniom UE w sprawie obniżenia kosztów połączeń.

Mobilizowanie wspólnych środków na walkę z demencją – UE przeznaczyła 2 mld euro na inicjatywę w zakresie leków innowacyjnych, której celem jest zacieśnienie współpracy przemysłu i nauki prowadzącej do szybkiego zastosowania nowych odkryć w pracach nad nowymi lekami.

Zmiana klimatu – fakty w nowym świetle – dzięki decyzjom UE unikniemy emisji 32 milionów ton CO2, po prostu wyłączając światło.

Walka z głodem w najbiedniejszych krajach świata – wyraźnym przejawem działań UE przeciwko ubóstwu i głodowi na świecie było przekazanie w 2009 r. 1 mld euro na tzw. instrument żywnościowy (Food Facility).

Ochrona środowiska – dbając o czystość środowiska, UE wprowadziła nowe przepisy ograniczające szkodliwe zanieczyszczenia ropopochodne i zanieczyszczenia pestycydami.

Odbudowa Europy po klęskach żywiołowych – kraje UE szybko udzielały sobie wzajemnego wsparcia, wysyłając pomoc w obszary dotknięte klęskami żywiołowymi, jak w przypadku trzęsienia ziemi w Abruzji w 2009 r.

Zapewnienie klientom banków usług adekwatnych do opłat – UE stworzyła wspólny rynek z korzyścią dla obywateli i przedsiębiorstw, a teraz dba o to, by banki uczciwie traktowały swoich klientów.

Ochrona zwierząt lądowych i wodnych – UE zdelegalizowała obrót produktami z fok i zaproponowała nowy plan działań ratujących rekiny.

Bezproblemowe zakupy przez Internet – UE rozprawiła się ze stronami internetowymi odmawiającymi konsumentom praw przysługujących im zgodnie z przepisami UE.

Dzięki multimedialnemu formatowi broszury obywatele mają dostęp do niej w Internecie, mogąc również obejrzeć związany z jej tematyką krótki film. Materiały te dostępne są pod adresem http://ec.europa.eu/snapshot.

W najbliższym czasie opublikowana zostanie także wersja papierowa broszury w 22 językach urzędowych Unii Europejskiej.
 

<< powrót

twoja europa 1 - Prawa kolumnahead ban pl1 - Prawa kolumnateachers format3 pl - Prawa kolumnalogo erasmus  - Prawa kolumnasticker pl 1 - Prawa kolumnaSmall banner - Prawa kolumna130719 eckpl - Prawa kolumnaeutube - Prawa kolumnaesprawiedliwosc 150x56 - Prawa kolumnalogo wmir - Prawa kolumna