2010-01-01: Europejski Rok Walki z Ubóstwem i wykluczeniem Społecznym

Pomimo iż Unia Europejska jest jednym z najbogatszych rejonów na świecie, to 17% Europejczyków ma tak ograniczone dochody, że nie może zaspokoić podstawowych potrzeb życiowych.

Ubóstwo często kojarzy się z krajami rozwijającymi się, gdzie niedożywienie, głód i brak dostępu do wody zdatnej do picia są wyzwaniami dnia codziennego. Europa nie jest jednak wolna od ubóstwa i wykluczenia społecznego. Być może sytuacja nie jest tak dotkliwa, ale nie możemy jej dłużej tolerować. Ubóstwo i wykluczenie społeczne poszczególnych jednostek prowadzi do ubóstwa całego społeczeństwa. Europa będzie silna tylko wówczas, gdy wykorzystamy potencjał wszystkich obywateli.

Nie istnieje żaden magiczny środek, który położyłby kres ubóstwu. Jedna rzecz jest jednak pewna: zwycięstwo możemy odnieść tylko wspólnymi siłami. Nadeszła pora, aby odbudować solidarność, sprawiedliwość i jedność społeczną. Dlatego też rok 2010 ustanowiono Europejskim Rokiem Walki z Ubóstwem i Wykluczeniem Społecznym.

Solidarność jest kluczową wartością Unii Europejskiej, szczególnie w dobie kryzysu. Słowo „Unia” mówi samo za siebie – wspólnie stawiamy czoła kryzysowi gospodarczemu, a zasada solidarności gwarantuje nam wszystkim poczucie bezpieczeństwa.

Oto lista rzeczy, które możemy zrobić wspólnie:

  • Zachęcić do pełnego zaangażowania w walkę z ubóstwem i wykluczeniem społecznym wszystkie jednostki społeczne, państwowe i prywatne, zarówno na poziomie europejskim jak i w kraju;
  • Zainspirować wszystkich obywateli Unii Europejskiej do walki z ubóstwem
  • i wykluczeniem społecznym;
  • Wysłuchać potrzeb i zmartwień tych, którzy cierpią z powodu ubóstwa i wykluczenia społecznego;
  • Nawiązać współpracę ze społeczeństwem obywatelskim i organizacjami pozarządowymi, które walczą z ubóstwem i wykluczeniem społecznym;
  • Pomóc w zniszczeniu stereotypów i napiętnowania wskutek ubóstwa i wykluczenia społecznego;
  • Promować społeczeństwo, które dba o rozwój jakości życia, dobrobyt społeczny i o równe możliwości dla wszystkich;
  • Stymulować solidarność między pokoleniami i zapewnić zrównoważony wzrost.

Odwiedź stronę na temat Europejskiego Roku Walki z Ubóstwem i Wykluczeniem Społecznym.

 

<< powrót

twoja europa 1 - Prawa kolumnahead ban pl1 - Prawa kolumnateachers format3 pl - Prawa kolumnalogo erasmus  - Prawa kolumnasticker pl 1 - Prawa kolumnaSmall banner - Prawa kolumna130719 eckpl - Prawa kolumnaeutube - Prawa kolumnaesprawiedliwosc 150x56 - Prawa kolumnalogo wmir - Prawa kolumna