2013-10-16: Europejski rynek pracy – poznaj swoje prawa

W dniu 16 października 2013 r. Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie, przy współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy w Elblągu, Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP w Elblągu oraz Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Elblągu zorganizował konferencję pt. „Europejski rynek pracy – poznaj swoje prawa”. Konferencja odbyła się w Elblągu, w siedzibie Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej. Prelegentami podczas konferencji byli między innymi konsultanci Punktu Informacji Europejskiej Europe Direct – Olsztyn, którzy przedstawili przygotowali wykłady na temat praw obywateli Unii Europejskiej oraz programów edukacyjnych UE.

Przedstawiciel Komisji Europejskiej w Polsce – Sebastian Rysz, przedstawił propozycje Komisji Europejskiej w zakresie przeciwdziałania bezrobociu młodzieży. Omówił szereg działań, które należałoby podjąć w celu powrotu młodych ludzi do pracy i nauki. Podkreślił, że bezrobocie osób młodych ma głęboki wpływ nie tylko na indywidualne osoby, ale również na całe społeczeństwo i gospodarkę.
Przystąpienie Polski do Unii Europejskiej w 2004 r. otworzyło nowe perspektywy przed obywatelami naszego kraju. Do nich w szczególności zaliczyć można zarówno swobodę przemieszczania się, jak i podejmowanie zatrudnienia na obszarze całej Wspólnoty.

Dlatego ważnym zadaniem jest uświadomienie potencjalnym (choć również realnym) emigrantom, jakie regulacje prawne wprowadziła Unia Europejska w zakresie możliwości podejmowania pracy oraz związanych z tym uprawnień pracowniczych. Zagadnienia dotyczące podejmowania pracy na terenie Unii Europejskiej – przedstawił dr Krzysztof Nyklewicz z Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego.

Problematykę ochrony praw pracownika w Unii Europejskiej przybliżył dr hab. Marcin Zieleniecki , profesor Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Elblągu. Przedstawił cele europejskiego prawa pracy, które kładą duży nacisk na zniesienie wszelkiej dyskryminacji ze względu na przynależność państwową między pracownikami państw członkowskich w zakresie zatrudnienia, wynagrodzenia i warunków pracy.

Wiesław R. Drożdżyński Wicedyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Olsztynie omówił bieżące zadania realizowane przez Europejskie Służby Zatrudnienia oraz główne założenia reformy EURESS, pokazując przy tym, jak sieć EURESS jest ważnym instrumentem pośrednictwa pracy, ale również doskonałą bazą informacji o obowiązujących przepisach prawa pracy oraz warunkach życia i pracy w krajach UE.

W konferencji uczestniczyły 534 osoby.

<< powrót

twoja europa 1 - Prawa kolumnahead ban pl1 - Prawa kolumnateachers format3 pl - Prawa kolumnalogo erasmus  - Prawa kolumnasticker pl 1 - Prawa kolumnaSmall banner - Prawa kolumna130719 eckpl - Prawa kolumnaeutube - Prawa kolumnaesprawiedliwosc 150x56 - Prawa kolumnalogo wmir - Prawa kolumna