2009-04-21: Kolejne polskie produkty otrzymały unijny znak jakości

Warszawa, 21 kwietnia 2009

Kolejne polskie produkty otrzymały unijny znak jakości

Komisja Europejska wpisała dziś na listę "Chronionych Oznaczeń Geograficznych" dwa polskie produkty: Wielkopolski ser smażony i Andruty kaliskie.

Unijna polityka jakości w zakresie żywności koncentruje się na promocji i ochronie oryginalności produktów, poprzez wyróżnianie ich specjalnymi oznaczeniami. Certyfikaty potwierdzają szczególne walory wyrobów rolno-spożywczych, związane z ich pochodzeniem geograficznym lub lokalną tradycją.
Produkty spełniające określone normy mogą ubiegac się o jedne z trzech znaków: "Chronione Oznaczenie Geograficzne", "Chronioną Nazwę Pochodzenia" i "Gwarantowaną Tradycyjną Specjalność". Dwa pierwsze odnoszą się do miejsca pochodzenia produktu, natomiast trzeci podkreśla jego tradycyjny charakter, czy to ze względu na skład, czy też sposób produkcji.
Razem z ww. polskimi produktami na listę Chronionych Oznaczeń Geograficznych wpisane zostało wegierskie salami. Obecnie na liście produktów chronionych unijnymi znakami znajduje się ok. 800 produktów.

Dodatkowe informacje na temat produktów chronionych oraz listę zarejestrowanych produktów można znaleźć na stronie: http://ec.europa.eu/agriculture/
quality/index_fr.htm

Kontakt: Michael Mann – rzecznik KE ds. rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich, tel. +32 2 299 9780, e-mail: michael.mann@ec.europa.eu

<< powrót

twoja_europa_1head-ban_pl1teachers-format3_pllogo-erasmus+sticker_pl_1Small banner130719_eckpleutubee-Justice web bannerlogo-wmir