2009-04-20: Komisja wzywa operatorów sieci komórkowych do dalszych prac nad polityką dotyczącą bezpieczeństwa dzieci

IP/09/596
Bruksela, 20 kwietnia 2009 r.

Komisja wzywa operatorów sieci komórkowych do dalszych prac nad polityką dotyczącą bezpieczeństwa dzieci

W Unii Europejskiej 50 proc. 10-latków, 87 proc. 13-latków i 95 proc. 16-latkó
w ma telefony komórkowe, jednak jak wynika z sondażu, połowa europejskich rodziców martwi się, że korzystając z telefonów dzieci mogą natrafić na obrazy jednoznacznie pokazujące seks lub przemoc (51 proc. rodziców) lub też być zastraszane przez inne dzieci (49 proc.). Komisja Europejska wezwała dziś operatorów sieci komórkowych do wzmożonej pracy nad bezpieczeństwem dzieci podczas korzystania z telefonów komórkowych poprzez zastosowanie wszystkich środków zawartych w dobrowolnym kodeksie postępowania podpisanym przez 26 operatorów sieci komórkowych w 2007 r. Z raportu opublikowanego właśnie przez GSM Association – stowarzyszenie branży telefonii komórkowej – wynika, że krajowe kodeksy samoregulacyjne oparte na porozumieniu ramowym wynegocjowanym przez Komisję istnieją obecnie w 22 państwach członkowskich. 90 proc. z nich jest zgodnych z porozumieniem z 2007 r., zaś 80 proc. operatorów wdrożyło środki mające na celu kontrolę dostępu dzieci do treści przeznaczonych dla dorosłych.
“Nowy raport stowarzyszenia br
anży telefonii komórkowej stanowi dowód, że operatorzy zaczęli poważnie traktować obowiązek ochrony dzieci korzystających z telefonów komórkowych” – stwierdziła unijna komisarz ds. telekomunikacji Viviane Reding. “Spodziewam się, że kodeksy krajowe zostaną wkrótce podpisane w czterech krajach, w których jeszcze nie istnieją – na Cyprze, w Estonii, Finlandii i Luksemburgu. Oczekuję także znacznej zmiany kodeksu belgijskiego. Ochrona nieletnich nie jest luksusem – jest ona niezbędna, jeżeli chcemy, aby nowe technologie przyjęły się w społeczeństwie europejskim. Operatorzy sieci komórkowych muszą jeszcze bardziej zaangażować się w skuteczniejszą ochronę nieletnich w całej Europie. Powinni także wprowadzić bardziej przejrzystą klasyfikację treści. Dwunastu operatorów oferujących treści dla dorosłych bez żadnej kontroli dostępu musi naprawić tę sytuację. Wrócę do tej kwestii we wrześniu br. aby przekonać się, czy konieczne są dalsze działania.”

Z nowego raportu branży wynika, że 26 operatorów, którzy podpisali europejskie porozumienie na rzecz bezpiecznego korzystania z telefonów komórkowych przez dzieci i młodzież, wynegocjowane przez Komisję w lutym 2007 r. (IP/07/139) dokonało pewnych postępów. Operatorzy ci obsługują ok. 580 mln klientów, co stanowi 96 proc. wszystkich klientów sieci komórkowych w UE.
Środki mające na celu ochronę dzieci są wdrażane na szczeblu krajowym za pomocą samoregulacyjnych krajowych kodeksów postępowania, uzgodnionych już w 22 państwach członkowskich UE.

Kodeksy te są w 90 proc. zgodne z kodeksem europejskim. Jedynie kodeks belgijski różni się znacząco, zaś na Cyprze, w Estonii, Finlandii i Luksemburgu kodeksy nie zostały jeszcze podpisane. W raporcie przedstawiono postępy, jakich operatorzy sieci komórkowych dokonali w czterech obszarach działań określonych w kodeksie z 2007 r.:

a) 80 proc. operatorów wdrożyło środki mające na celu kontrolę dostępu dzieci do treści przeznaczonych dla dorosłych. Jednakże tylko 41 proc. operatorów oświadczyło, że aktywnie monitoruje i weryfikuje skuteczność systemów kontroli dostępu.

b) Ponad 65 proc. sygnatariuszy opracowuje materiały edukacyjne lub prowadzi kampanie dotyczące bezpiecznego korzystania z telefonów komórkowych. Jednakże 16 proc. sygnatariuszy nie zaplanowało żadnych działań informacyjnych.

c) 80 proc. operatorów klasyfikuje treści komercyjne do co najmniej dwóch kategorii:treści przeznaczone dla dorosłych” i “inne”, niewiele wskazuje jednak na wprowadzenie na szczeblu krajowym konkretnej klasyfikacji, co uzgodniono w 2007 r.

d) Większość operatorów sieci komórkowych ściśle współpracuje z krajowymi organami egzekwowania prawa w celu zgłaszania nielegalnych treści w telefonach komórkowych, ale działania różnią się znacząco w zależności od kraju ze względu na różnice w prawodawstwie krajowym i mechanizmach sprawozdawczości.

Kontekst
W dniu 6 lutego 2007 r. operatorzy sieci komórkowych podpisali europejskie p
orozumienie na rzecz bezpiecznego korzystania z telefonów komórkowych przez dzieci i młodzież (IP/07/139). Porozumienie powstało w odpowiedzi na wiele kwestii, które poruszono podczas przeprowadzonych przez Komisję w 2006 r. konsultacji społecznych dotyczących bezpieczniejszego korzystania z telefonów komórkowych

Porozumienie podpisały początkowo Bouygues Telecom, Cosmote, Deutsche Telekom Group, Go Mobile, Hutchison 3G Europe, Jamba! GmbH, Mobile Entertainment Forum, Orange Group, Royal KPN N.V., SFR, Telecom Italia S.p.A, Telefonica Moviles S.A., Telenor, TeliaSonera i Vodafone Limited. Od tego czasu przystąpili do niego kolejni operatorzy: Tele2 AB, Mobitel EAD, Belgacom Mobile S.A., Mobilkom Austria A.G., TDC Mobil Norden, Wind Hellas Telecommunications SA, Alands Mobiltelefon Ab, BTC Mobile EOOD (Vivatel), CYTA, P&T Luxembourg i Mobitel d.d.

Dalsze informacje dotyczące raportu GSMA w sprawie realizacji porozumienia na rzecz bezpiecznego korzystania z telefonów komórkowych przez dzieci i młodzież można znaleźć na stronie internetowej: http://ec.europa.eu/information_society/activities/sip/self_reg/phones/index_en.htm

<< powrót

twoja_europa_1head-ban_pl1teachers-format3_pllogo-erasmus+sticker_pl_1Small banner130719_eckpleutubee-Justice web bannerlogo-wmir