2010-03-01: Ożywienie gospodarcze nadal kruche

 

Komisja przewiduje, że PKB w UE stopniowo będzie powracać do poziomów sprzed recesji, choć sytuacja gospodarcza jest nadal trudna.

 

W trzecim kwartale 2009 r. zakończyła się najdłuższa i najpoważniejsza recesja w historii UE, w następstwie czego realny PKB zaczął ponownie rosnąć. Jednak zgodnie z oczekiwaniami uległ on zahamowaniu w ostatnim kwartale tego roku.

 

Według prognozy z jesieni 2009 r. ma on wynieść zaledwie 0,7 proc. w 2010 r.

 

W drugiej połowie roku 2009 UE mogła odnieść korzyści z nieoczekiwanie wyraźniejszego ożywienia na świecie. Ta ogólna sytuacja gospodarki napawa optymizmem, w związku z czym oczekuje się wzrostu gospodarczego w skali światowej o około 4,25 proc. (wyłączając UE).

 

Pomimo sprzyjającej koniunktury jest kilka czynników, które mogą zahamować wzrost gospodarczy w 2010 r. Należą do nich osłabione rynki mieszkaniowe w niektórych krajach członkowskich i niższa produkcja przemysłowa oraz sprzedaż detaliczna. Pomimo dobrych wyników osiąganych od początku 2009 r. perspektywy na rynkach finansowych pozostają niepewne. Przewiduje się wzrost bezrobocia, co znacznie obniży wydatki konsumentów.

 

W 2009 r. inflacja była bardzo umiarkowana – 1 proc. w UE i 0,3 proc. w strefie euro, odzwierciedlając osłabienie gospodarcze. Stopa inflacji w 2010 r. dla całej UE ma osiągnąć 1,4 proc., co oznacza niewielką poprawę w stosunku do poprzedniej prognozy. Dla strefy euro prognozowana inflacja ma pozostać na niezmiennym poziomie 1,1 proc.

 

Ryzyko związane z prognozowaną aktualnie poprawą sytuacji pozostaje zrównoważone. Chociaż ostatnie wydarzenia na rynkach finansowych dają powody do większej niepewności, to jednak silniejsze od spodziewanego ożywienie w skali globalnej może pobudzić gospodarkę UE.

 

Komisja zazwyczaj publikuje prognozy gospodarcze co kwartał – obszerne wiosną i jesienią oraz skromniejsze, okresowe, w lutym i we wrześniu. Kolejna prognoza gospodarcza ma się ukazać w maju.

Śródokresowa prognoza gospodarcza – wiosna 2010 r.

 

Żródło: Komisja Europejska

 

 

 

<< powrót

twoja europa 1 - Prawa kolumnahead ban pl1 - Prawa kolumnateachers format3 pl - Prawa kolumnalogo erasmus  - Prawa kolumnasticker pl 1 - Prawa kolumnaSmall banner - Prawa kolumna130719 eckpl - Prawa kolumnaeutube - Prawa kolumnaesprawiedliwosc 150x56 - Prawa kolumnalogo wmir - Prawa kolumna