2010-05-21: Pomoc w walce z powodzią

 

Polska uruchomiła unijny mechanizm ochrony ludności, zwracając się o pomoc w zwalczaniu skutków katastrofalnej powodzi. Prośbę o udostępnienie pomp o wysokiej wydajności oraz zespołów ratowniczych natychmiast przekazano wszystkim państwom poprzez komisyjne Centrum Monitorowania i Informacji. – UE opiera się na zasadzie solidarności – przypomina komisarz Kristalina Georgijewa.

 

Polska uruchomiła mechanizm, ponieważ przewiduje, że utrzymujące się silne opady deszczu spowodują wyczerpanie się krajowych możliwości działania w ciągu najbliższych godzin.

 

UE opiera się na zasadzie solidarności. W sytuacji kryzysowej, z którą mamy obecnie do czynienia w Polsce, wsparcie państw członkowskich może dowieść znaczenia tej ważnej europejskiej wartości – powiedziała Kristalina Georgijewa, komisarz odpowiedzialna za reagowanie kryzysowe – Zwracam się do wszystkich członków unijnego mechanizmu ochrony cywilnej, którzy dysponują sprzętem, jakiego potrzebuje Polska, aby zareagowali z całą hojnością.

 

Powódź najbardziej dotknęła regiony na południu Polski (województwa śląskie, podkarpackie, opolskie, świętokrzyskie i małopolskie). Jednak prognozy przewidują, że w związku z podnoszącym się stanem wód w największych rzekach stopniowo rozszerzy się również na centralne obszary kraju.

 

W celu uzupełnienia wyposażenia służb krajowych, Polska zwróciła się z prośbą do państw uczestniczących w mechanizmie o udostępnienie pomp o wysokiej wydajności (600 m3 na godzinę lub wyższej). W ciągu godziny Francja zaoferowała cztery urządzenia pompy o wydajności 5 400 m3 na godzinę, trzy o wydajności 850 m3 na godzinę oraz jedną pompę o wydajności 750 m3 na godzinę, a także wsparcie logistyczne i techniczne.

 

Ofertę przyjęto, a francuskie zespoły ratownicze z samego rana zaczęły przygotowania. Mają one dotrzeć na obszary dotknięte powodzią w ciągu 15 godzin. Niemcy zaoferowały 5 bardzo wydajnych pomp o przepustowości 15 m3 na minutę. W ciągu dnia spodziewane są dalsze oferty pomocy.

 

Informacje dodatkowe

 

Europejski mechanizm ochrony ludności ułatwia współpracę w zakresie reagowania na klęski żywiołowe. Uczestniczy w nim trzydzieści jeden państw (27 państw członkowskich UE oraz Chorwacja, Islandia, Liechtenstein i Norwegia).

 

W ramach mechanizmu państwa te łączą zasoby, które można udostępniać krajom na całym świecie dotkniętym klęską. Po uruchomieniu, mechanizm zapewnia koordynację działań pomocowych w Unii Europejskiej i poza nią. Działania te koordynuje także Komisja Europejska poprzez Centrum Monitorowania i Informacji. Począwszy od roku 2001, kiedy powstał mechanizm, wykorzystywano go w przypadku klęsk w państwach członkowskich (m.in. podczas pożarów lasów w południowej Europie w 2009 r.) ale również na całym świecie, w tym po niedawnych trzęsieniach ziemi na Haiti oraz w Chile.

 

Więcej informacji dotyczących pomocy humanitarnej w ramach UE znajdziesz tutaj.

 

Kontakt: Ferran Tarradellas – tel. kom. +32.498. 96 62 93

 

 

Źródło: Komisja Europejska

<< powrót

twoja europa 1 - Prawa kolumnahead ban pl1 - Prawa kolumnateachers format3 pl - Prawa kolumnalogo erasmus  - Prawa kolumnasticker pl 1 - Prawa kolumnaSmall banner - Prawa kolumna130719 eckpl - Prawa kolumnaeutube - Prawa kolumnaesprawiedliwosc 150x56 - Prawa kolumnalogo wmir - Prawa kolumna