2010-06-29: Samoloty, konie, charty i… VAT

 

Komisja Europejska zwróciła się do Irlandii, Holandii, Polski i Austrii o zmianę przepisów, które są niezgodne z unijnymi regulacjami dotyczącymi VAT. Chodzi o zwolnienie lub stosowanie preferencyjnych stawek na niektóre towary lub usługi – w przypadku Polski są to samoloty, w Irlandii – konie i charty. Upomniane kraje mają dwa miesiące na przygotowanie zadowalających odpowiedzi – w przeciwnym razie KE może skierować sprawy do Trybunału Sprawiedliwości.

 

Polska: Zwolnienie z VAT na statki powietrzne

 

Komisja złożyła formalny wniosek, aby Polska zmieniła swoje przepisy w dziedzinie zwolnienia z VAT w odniesieniu do transakcji dotyczących statków powietrznych. Komisja uważa, że obowiązujące w Polsce przepisy opierają się na kryteriach, które różnią się od kryteriów określonych w przepisach UE i które są z nimi niespójne.

 

Zgodnie z dyrektywą w sprawie VAT niektóre dostawy towarów i usług związanych ze statkami powietrznymi mogą być zwolnione z tego podatku. Głównym warunkiem przyznania zwolnienia jest wymóg, aby statek powietrzny był eksploatowany przez „linie lotnicze zajmujące się głównie odpłatnym przewozem na trasach międzynarodowych”. Tak więc statek powietrzny obsługujący trasy krajowe może korzystać ze zwolnienia, ale tylko jeśli należy do linii lotniczych zajmujących się głównie odpłatnym przewozem na trasach międzynarodowych.

 

Jeden z problemów polskich przepisów polega na tym, że Polska dopuszcza zwolnienie z podatku wobec statków powietrznych o wadze przekraczającej 12 ton. Natomiast statki powietrzne o mniejszej wadze nie są w Polsce objęte tym zwolnieniem, nawet jeśli spełniają kryteria określone w przepisach UE. Jednocześnie statki powietrzne o wadze przekraczającej 12 ton, które nie spełniają kryteriów unijnych, są w Polsce mimo to objęte zwolnieniem. W związku z tym Komisja wystąpiła do Polski z formalnym wnioskiem o zmianę przepisów krajowych, tak aby były one zgodne z przepisami UE.

 

Austria: Zwolnienie z VAT na statki powietrzne

 

Komisja wystąpiła do Austrii z formalnym wnioskiem, aby ta zmieniła swoje przepisy dotyczące zwolnienia z VAT w odniesieniu do statków powietrznych eksploatowanych przez instytucje państwowe.

Zgodnie z prawem austriackim dostawa, przebudowa, naprawa, konserwacja, czarterowanie i wynajem statków powietrznych eksploatowanych przez instytucje państwowe podlega zwolnieniu z VAT. Dotyczy to również wewnątrzwspólnotowych zakupów oraz przywozu towarów związanych z tymi transakcjami. Nie jest to zgodne z obowiązującymi w UE kryteriami zwolnienia z VAT na statki powietrzne (zob. powyżej), których państwa członkowskie muszą przestrzegać. W związku z tym Komisja złożyła formalny wniosek, na podstawie którego Austria powinna zmienić swoje przepisy w terminie 2 miesięcy.

 

Irlandia: Obniżone stawki VAT na konie i charty

 

Komisja dała Irlandii dwa miesiące na zmianę przepisów, które umożliwiają stosowanie obniżonej stawki VAT w wysokości 4,8 proc. na dostawę koni i chartów, wynajem koni oraz usługę pokrywania klaczy przez ogiery w stadninach.

 

Na mocy dyrektywy o VAT państwa członkowskie mogą nadal stosować zwolnienie z VAT lub obniżone stawki tego podatku, które obowiązywały w dniu 1 stycznia 1991 r., o ile są one zgodne z prawodawstwem unijnym oraz o ile zostały przyjęte ze względu na jasno określony interes społeczny i dla korzyści konsumentów końcowych.

 

Pomimo że Irlandia stosowała obniżone stawki VAT na konie i charty przed rokiem 1991, według Komisji środek ten nie spełnia wymogu jasno określonego interesu społecznego. Nie wydaje się również, aby był on korzystny dla konsumentów końcowych. W związku z tym nie jest on zgodny z przepisami UE.

 

Holandia: Zwolnienie z VAT sportów wodnych

 

Komisja zwróciła się do Holandii z formalnym wnioskiem o zmianę przepisów tego kraju w zakresie zwolnienia z VAT na działalność sportową (sporty wodne), argumentując że zakres zwolnienia jest zbyt szeroki.

 

Zgodnie z dyrektywą w sprawie VAT usługi związane ze sportem lub wychowaniem fizycznym świadczone przez organizacje nienastawione na osiąganie zysku na rzecz osób uprawiających sport mogą być zwolnione z VAT. W Holandii zwolnieniem z VAT objęte są usługi świadczone przez organizacje sportów wodnych, polegające na udostępnianiu miejsc postoju i cumowania dla statków.

 

Komisja uważa, że zwolnienie z VAT nie powinno być stosowane w przypadku udostępniania miejsc postoju i cumowania, gdyż nie można uznać, że tego typu usługi mają bezpośredni związek ze sportem lub wychowaniem fizycznym. Ponadto sposób, w jaki Holandia wprowadza rozróżnienie między organizacjami, które są objęte zwolnieniem z VAT i tymi, którym to zwolnienie nie przysługuje, jest niezgodny z dyrektywą w sprawie VAT i grozi zakłóceniem konkurencji.

 

Komunikaty prasowe dotyczące uchybień zobowiązaniom państw członkowskich w dziedzinie opodatkowania i ceł znajdują się na stronie internetowej.

 

Aktualne informacje ogólne dotyczące środków podejmowanych w przypadkach uchybienia zobowiązaniom państw członkowskich można znaleźć tutaj.

 

Źródło: Komisja Europejska

 

<< powrót

twoja europa 1 - Prawa kolumnahead ban pl1 - Prawa kolumnateachers format3 pl - Prawa kolumnalogo erasmus  - Prawa kolumnasticker pl 1 - Prawa kolumnaSmall banner - Prawa kolumna130719 eckpl - Prawa kolumnaeutube - Prawa kolumnaesprawiedliwosc 150x56 - Prawa kolumnalogo wmir - Prawa kolumna