2009-12-01: Traktat z Lizbony wchodzi w życie

Traktat lizboński stawia obywateli w centrum naszego europejskiego projektu – mówi przewodniczący Komisji Europejskiej José Manuel Barroso. – Cieszę się, że mamy teraz do pracy właściwe instytucje a także okres stabilności, wiec możemy skupić całą naszą energię na rozwiązywaniu kwestii ważnych dla obywateli UE.
Traktat lizboński wnosi poprawki do traktatów o UE i wspólnotowych, ale ich nie zastępuje. Na jego mocy obywatele Unii m.in. będą mieli większy wpływ na podejmowane w UE decyzje.
Traktat ma także usprawnić proces decyzyjny w takich kluczowych kwestiach jak energetyka, zmiany klimatu, imigracja i walka z przestępczością. UE ma mieć także silniejszy głos w sprawach międzynarodowych.
 
Co poprawia traktat?
 • Więcej demokracji, otwartości i odpowiedzialności – Parlament Europejski oraz parlamenty krajowe będą miały większy wpływ na proces podejmowania decyzji w UE. Wszyscy Europejczycy dostaną szansę wpływania na propozycje wspólnotowego prawa.
 • Unia bardziej efektywna – dzięki skutecznym instytucjom. Szybsze i bardziej klarowne decyzyje w kwestiach prawnych dadzą UE większe możliwości walki z przestępczością, terroryzmem oraz handlem ludźmi.
 • Więcej praw dla Europejczyków – cele Wspólnoty będę formułowane bardziej przejrzyście niż do tej pory. Karta Praw Podstawowych będzie miała taki sam status prawny jak traktaty.
 • UE jako kluczowy gracz na scenie międzynarodowej – nowe funkcje (Wysoki Przedstawiciel UE ds. Wspólnej Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa oraz stały przewodniczący Rady Europejskiej) pozwolą na lepszą współpracę w różnych aspektach polityki zewnętrznej takich jak dyplomacja, bezpieczeństwo, handel czy pomoc humanitarna.
Według KE, zmiany te mają sprawić, że Europejczycy poczują się bezpieczniejsi, poprawi się poziom ich życia oraz będą lepiej przygotowani na wyzwania wynikające z globalizacji.
 
Co traktat z Lizbony daje obywatelowi UE?
 • Prawo do zwracania się do KE, by wystąpiła z nową inicjatywą (europejska inicjatywa obywatelska).
 • Lepszą ochronę praw obywatelskich dzięki nadaniu Karcie Praw Podstawowych specjalnego statusu.
 • Ochronę dyplomatyczną i konsularną dla wszystkich obywateli UE podróżujących i mieszkających poza granicami wspólnoty.
 • Lepsze instrumenty do przeciwdziałania katastrofom i kataklizmom (powodzie, pożary lasów itp.) na terenie całej UE.
 • Nowe sposoby radzenia sobie z problemami wynikającymi z polityki transgranicznej (w kontekście energetyki, obrony cywilnej, zagrożeń zdrowotnych).
 • Wspólne akcje przeciwko gangom, które zajmując się handlem ludzi.
 • Wspólne zasady udzielania azylu.
 • Skuteczniejsze zwalczanie terroryzmu m.in. poprzez możliwość zamrażanie aktywów.
 • Demokratyzacja procesu podejmowania decyzji – wzmocnienie pozycji PE oraz parlamentów narodowych.
 
Traktat reformujący UE został przyjęty przez przywódców krajów członkowskich podczas szczytu w Lizbonie 18-19 października 2007 r. Od tego momentu trwała procedura ratyfikacji dokumentu przez poszczególne państwa UE.
Proces ten został spowolniony przez negatywny wynik referendum w Irlandii w czerwcu 2008 r. Plebiscyt powtórzono w październiku tego roku – tym razem Irlandczycy zagłosowali na TAK. Kilka dni później dokument ratyfikowała Polska, a na początku listopada to samo zrobił prezydent Czech Vaclav Klaus.
 
Tekst traktatu z Lizbony znajdziesz tutaj.
 
 
Źródło: Komisja Europejska Przedstawicielstwo w Polsce
<< powrót

twoja europa 1 - Prawa kolumnahead ban pl1 - Prawa kolumnateachers format3 pl - Prawa kolumnalogo erasmus - Prawa kolumnasticker pl 1 - Prawa kolumnaSmall banner - Prawa kolumna130719 eckpl - Prawa kolumnaeutube - Prawa kolumnaesprawiedliwosc 150x56 - Prawa kolumnalogo wmir - Prawa kolumna