2010-05-21: Tydzień Małych i Średnich Przedsiębiorstw

 

Z inicjatywy Komisji Europejskiej w dniach od 25 maja do 1 czerwca zorganizowany odbędzie się Europejski Tydzień MŚP 2010. Z tej okazji w 37 krajach świata – również w Polsce – odbędą się liczne imprezy i wydarzenia wspierające rozwój małej przedsiębiorczości. Pomysłodawcą i głównym koordynatorem Tygodnia jest Dyrekcja Generalna ds. Przedsiębiorstw i Przemysłu Komisji Europejskiej.

 

Europejski Tydzień MŚP stanowi kulminację ogólnoeuropejskiej kampanii, której zadaniem jest informowanie na temat wsparcia dostępnego dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw funkcjonujących na szczeblu europejskim, krajowym, regionalnym i lokalnym oraz promowanie przedsiębiorczości. Chodzi o zachęcenie obywateli, w tym szczególnie młodzieży, by poważnie rozważyli prowadzenie działalności gospodarczej, jako opcji w wyborze kariery zawodowej. Wydarzenie to ma być jednocześnie wyrazem uznania dla przedsiębiorców za ich wkład w dobrobyt, tworzenie miejsc pracy, innowacyjność i konkurencyjność w Europie. Przedsięwzięcie to jest praktyczną realizacją Zasady I Programu "Small Business Act" dla Europy (SBA).

 

W ramach Tygodnia odbędą się liczne happeningi, imprezy artystyczne, dni otwarte przedsiębiorstw, konkursy, konferencje, targi, wykłady, działania on-line, seminaria oraz warsztaty. Wśród poruszanych tematów znajdzie się szeroka gama zagadnień w tym m.in.: społeczna odpowiedzialność businessu, kształcenie przedsiębiorców, przedsiębiorczość kobiet, umiędzynarodowienie działalności, czy też kwestie prawno-podatkowe. Organizatorami lokalnych wydarzeń są przedsiębiorcy, organizacje pozarządowe, władze krajowe, regionalne oraz samorządy lokalne.

 

Także w Polsce odbędą się liczne wydarzenia wpisujące się w Europejski Tydzień MŚP 2010. Główne odbędą się w: Warszawie, Lublinie, Krakowie, Toruniu, Białymstoku, Olsztynie, Włocławku, Łodzi, Kielcach, Szczecinie, Sosnowcu, Bydgoszczy, Wrocławiu, Poznaniu i Policach. Szczegółowe informacje na temat imprez organizowanych w wymienionych miastach można znaleźć na stronie www:

 

http://ec.europa.eu/enterprise/policies/entrepreneurship/sme-week/events/polska/all_events_en.htm?Page=1

 

Oficjalne rozpoczęcie tegorocznej edycji Tygodnia odbędzie się 25 maja w Brukseli. Wtedy też poznamy laureata Europejskiego Konkursu Filmów o Przedsiębiorczości (EEVA) w edycji 2010. Zakończenie tygodnia nastąpi w dniach 31 maja i 1 czerwca w Madrycie konferencją na wysokim szczeblu pt. "Ku ożywieniu gospodarczemu – wsparcie dla MŚP".

 

Europejski Tydzień MŚP odbędzie już po raz drugi. Podczas jego ubiegłorocznej edycji odbyło się w sumie ponad 1200 wydarzeń i imprez. Odbywały się one nie tylko we wszystkich 27 państwach członkowskich UE, lecz również w Albanii, Chorwacji, Islandii, Izraelu, Lichtensteinie, Czarnogórze, Norwegii, Serbii i Turcji. Warto podkreślić, iż wydarzenie to jest dowodem politycznej determinacji Komisji Europejskiej do wspierania MŚP, będących podstawą gospodarki UE.

 

Mała przedsiębiorczość w Europie, czyli czy wiesz, że: 

 

– 99,8 % przedsiębiorstw w Europie zalicza się do sektora MŚP; zapewniają one dwie trzecie wszystkich miejsc pracy w sektorze prywatnym, a w ostatnich latach stworzyły 80 % nowych miejsc pracy, 

 

– przedsiębiorstwa społeczne zatrudniają ponad 7 milionów etatowych pracowników; produkując towary i świadcząc usługi o charakterze społecznym, środowiskowym i/lub zdrowotnym, lub też wypełniając różne inne cele społeczne, które przyczyniają się do rozwoju społecznego lub ogólnie do rozwoju społeczności lokalnych. Zapewniają zatrudnienie 4 % wszystkich pracowników w UE, 

 

– według sondażu Eurobarometru dotyczącego przedsiębiorczości, opublikowanego w 2010 r., główne przyczyny wyboru samozatrudnienia przez Europejczyków to satysfakcja i niezależność, stawiane przed potencjalną możliwością uzyskania lepszych zarobków.

 

Więcej informacji na temat Europejskiego Tygodnia MŚP 2010, w tym dodatkowe informacje dla mediów:

 

http://ec.europa.eu/enterprise/policies/entrepreneurship/sme-week/index_en.htm

 

Film promocyjny:

 

http://ec.europa.eu/enterprise/policies/entrepreneurship/sme-week/videos/sme_week_2010_jump_highquality.mov

 

 

Źródło: Komisja Europejska

Zobacz także:

 

III Dni Innowacji, Transferu Wiedzy i Technologii – Energia Odnawialna

 

 

<< powrót

twoja europa 1 - Prawa kolumnahead ban pl1 - Prawa kolumnateachers format3 pl - Prawa kolumnalogo erasmus  - Prawa kolumnasticker pl 1 - Prawa kolumnaSmall banner - Prawa kolumna130719 eckpl - Prawa kolumnaeutube - Prawa kolumnaesprawiedliwosc 150x56 - Prawa kolumnalogo wmir - Prawa kolumna