2010-02-23: Unijne pieniądze na rozwój obszarów wiejskich

 

Kolejny nabór wniosków o dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 rozpocznie się w marcu 2010 roku. Projekty można składać za pośrednictwem Lokalnych Grup Działania (Partnerstwo dla Warmii, LGD 9, Warmiński Zakątek i Mazurskie Morze).

 

Szczegółowe informacje o warunkach dofinansowania są dostępne na internetowych stronach Lokalnych Grup Działania oraz w ich siedzibach. Informacje o terminach można też znaleźć na stronie www.sporol.warmia.mazury.pl.

 

Pieniądze z PROW będą wykorzystane na odnowę wsi, tworzenie mikroprzedsiębiorstw oraz „małe projekty” służące kultywowaniu tradycji czy unowocześnianiu budynków.

 

Lokalne Grupy Działania (fundacje, stowarzyszenia) nie tylko wspierają projektodawców w sporządzeniu wniosku, ale również pośredniczą w ich składaniu. Wiodącym celem tych organizacji jest przyspieszenie rozwoju gmin.

 

Fundusze unijne poprawiają infrastrukturę wiejską i zachęcają mieszkańców do działalności pozarolniczej m.in. turystycznej oraz rzemieślniczej. Dotacje dostają ośrodki kulturalne, sportowe i rekreacyjne. Na wsparcie mogą także liczyć mikroprzedsiębiorcy.

 

 

<< powrót

twoja europa 1 - Prawa kolumnahead ban pl1 - Prawa kolumnateachers format3 pl - Prawa kolumnalogo erasmus  - Prawa kolumnasticker pl 1 - Prawa kolumnaSmall banner - Prawa kolumna130719 eckpl - Prawa kolumnaeutube - Prawa kolumnaesprawiedliwosc 150x56 - Prawa kolumnalogo wmir - Prawa kolumna