2010-06-29: Upomnienie dla 12 krajów UE

 

Komisja Europejska apeluje do 12 państw członkowskich, w tym Polski, by pilnie zaktualizowały krajowe przepisy w dziedzinie usług nadawczych. Chodzi o dostosowanie ich do dyrektywy o audiowizualnych usługach medialnych. Jeśli w ciągu dwóch miesięcy upomniane państwa nie będą w stanie zgłosić pełnego wykonania dyrektywy, Komisja ma prawo wniesienia skargi do unijnego Trybunału Sprawiedliwości.

 

Komisja skierowała apel do Austrii, Cypru, Estonii, Finlandii, Grecji, Węgier, Litwy, Luksemburga, Łotwy, Polski, Portugalii i Słowenii.

 

Dyrektywa medialna służy unowocześnieniu reguł obowiązujących nadawców radia i telewizji, które mają sprostać wyzwaniom ery cyfrowej, wprowadzając regulacje w odniesieniu do korzystania z usług telewizji cyfrowej przez internet, usług wideo na żądanie i telewizji mobilnej w celu zagwarantowania pełnej ochrony praw telewidzów w Europie.

 

Państwa członkowskie powinny były wykonać dyrektywę, wprowadzając zmiany w prawie krajowym przed końcem 2009 r. Jak dotąd aż 12 spośród nich bądź nie wprowadziło jeszcze w życie wszystkich stosownych przepisów, bądź też nie dopełniło obowiązku formalnego powiadomienia Komisji o prawidłowym wdrożeniu wszystkich obowiązujących przepisów. W tej sytuacji Komisja podjęła decyzję o skierowaniu uzasadnionych opinii do wymienionych państw członkowskich. Gdyby w ciągu najbliższych dwóch miesięcy nie były one w stanie zgłosić Komisji pełnego wykonania dyrektywy – ma ona prawo wniesienia skargi do unijnego Trybunału Sprawiedliwości.

 

Dyrektywa medialna umacnia europejską branżę telewizyjną i przemysł audiowizualny poprzez ograniczenie i uproszczenie uregulowań prawnych, a także zapewnienie równych warunków gry dla dostawców audiowizualnych usług medialnych ponad granicami, przy zachowaniu najwyższych standardów w zakresie ochrony praw konsumenta. Zapewnia przestrzeganie przez dostawców wszelkiego rodzaju usług audiowizualnych (nadawców sieci stacjonarnych, komórkowych i satelitarnych, w tym również świadczonych na żądanie) obowiązujących zasad w dziedzinie ochrony nieletnich, a także bezwzględnego zakazu podżegania do nienawiści na tle rasowym, płciowym, religijnym czy też narodowym. Pozwala również państwom członkowskim na dopuszczanie do użytku nowatorskich form reklamy (np. z wykorzystaniem poliekranu czy też lokowania produktu), zapewniając tym samym dodatkowe źródła dochodów dla producentów i dostawców programów telewizyjnych. Nadawcom nadano większą swobodę, a to dzięki zniesieniu wymogu dwudziestominutowych przerw między blokami reklam.

 

Państwa UE były zobowiązane przenieść przepisy dyrektywy medialnej do ustawodawstwa krajowego przed 19 grudnia 2009 r.; jednak tylko trzy spośród nich (Belgia, Rumunia i Słowacja) zdołały w terminie zgłosić Komisji jej pełne wdrożenie (patrz: IP/09/1983). W styczniu 2010 r. Komisja Europejska wystosowała aż do 23 państw członkowskich wnioski o udzielenie informacji w formie wezwania do usunięcia uchybienia, oznaczającego formalne wszczęcie postępowania w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego.

 

Od tego czasu już 12 państw (Bułgaria, Czechy, Dania, Francja, Hiszpania, Niemcy, Irlandia, Malta, Niderlandy, Szwecja, Włochy oraz Wielka Brytania) zdążyło zgłosić Komisji zmiany w przepisach ustawodawstwa krajowego, dzięki którym spełniają one wymagania zawarte w dyrektywie.

 

Kontekst

 

Dyrektywa medialna została przyjęta przez Parlament Europejski i Radę Ministrów UE pod koniec 2007 roku (patrz: IP/07/1809). Jest to kolejna wersja dyrektywy o telewizji bez granic – pierwsza powstała w 1989 r. (IP/91/898), a jej nowelizacja nastąpiła w 1997 r. (IP/97/552). Celem kolejnych zmian jest dotrzymanie kroku dynamicznemu rozwojowi nowoczesnych mediów. W dniu 10 marca opublikowano wersję ujednoliconą dyrektywy medialnej, w której przepisom pierwotnej dyrektywy nadano aktualnie obowiązujące brzmienie z uwzględnieniem kolejnych zmian.

 

Na wokandzie Trybunału Sprawiedliwości nadal pozostaje nierozstrzygnięta sprawa przeciwko Hiszpanii (IP/08/700) o uchybienie przepisom w dziedzinie reklamy telewizyjnej, jakie wypływają z dyrektywy o telewizji bez granic.

 

Tekst dyrektywy o audiowizualnych usługach medialnych dostępny w formie elektronicznej:

 

http://ec.europa.eu/avpolicy/reg/avms/index_en.htm

 

Źródło: Komisja Europejska

 

<< powrót

twoja europa 1 - Prawa kolumnahead ban pl1 - Prawa kolumnateachers format3 pl - Prawa kolumnalogo erasmus  - Prawa kolumnasticker pl 1 - Prawa kolumnaSmall banner - Prawa kolumna130719 eckpl - Prawa kolumnaeutube - Prawa kolumnaesprawiedliwosc 150x56 - Prawa kolumnalogo wmir - Prawa kolumna